Beseda o historii písma v 5.A

V lednu jsme měli besedu o historii písma, vedenou lektorkou MAPu paní Anežkou Grimovou. Dozvěděli jsme se, jak se písmo postupně vyvíjelo z obrázků do tvarů písma.

Už víme, že nejdříve se psalo na papyrus a poté byl vynalezen pergamen (z kůže). Ukázali jsme si mnemogramy a piktogramy. Vyprávěli jsme si o tom, jak se vyvinulo písmo v Mezopotámii, kde se psalo do hliněných destiček. Tuto techniku jsme si v druhé části besedy tak trochu vyzkoušeli – hůlkami jsme psali do písečné hmoty. Měli jsme k dispozici mnoho populárně-naučných knih o Dáblově bibli, druzích písma, vývoji písma v různých částech světa – bylo to mnoho informací, ale leccos už jsme znali z hodin vlastivědy. V praktické části hodiny jsme si zkusili také kaligrafické písmo, takže někteří šli domů s modrými prsty od inkoustu jako za starých časů.:-) Beseda byla moc fajn a hodina utekla jako voda. V únoru nás čeká návštěva muzea, budeme se věnovat historii Litoměřic. Někteří jsme zvědaví už teď.

článek připravily Hanka Gaudesová a Sofia Etchegoyen, žákyně 5. A