Výlet 8.A a 9.A do saské metropole - Drážďan

V pondělí 30. 5. si žáci 8. A a 9. A vyjeli na jednodenní výlet do saské metropole - Drážďan, aby se seznámili s místními pamětihodnostmi a zároveň navštívili dominantu tohoto kouzelného města, a to slavný kostel Frauenkirche. ...foto z akce

Florencie na Labi, jak bývá město často označováno, nás hned po příjezdu potěšila svou klidnou ranní atmosférou. Naše cesta začala u budovy opery „Semperoper“, následovala procházkou proslulým komplexem barokních budov „Zwinger“, kde se žáci dozvěděli zajímavosti o vystavovaných skvostech místních muzeí. Odtud naše kroky vedly kolem rezidenčního zámku k Hofkirche, kde jsme obdivovali drážďanskou raritu, slavný obraz „Fürstenzug“ (Knížecí průvod), sestavený z mnoha tisíců porcelánových kachliček zobrazující panovníky rodu Wettinů. Příjemná procházka po půl kilometru dlouhé terase Heinricha von Brühla, pojmenované též básníkem Goethem „Balkonem Evropy“, vyvrcholila návštěvou jedné z nejvýznamnějších barokních staveb Německa, kostela Frauenkirche (kostel Panny Marie). Po zdolání 267 schodů jsme vystoupali do kupole kostela, jednou z největších na sever od Alp, abychom si vyfotili město z výšky a zároveň se pokochali památkami Drážďan z ptačí perspektivy. Protože žáci během procházky soutěžili a snaživě hledali odpovědi k záludným otázkám, byli nakonec odměněni náležitým odpočinkem. Dvouhodinovou pauzu využil každý jiným způsobem, někteří doplňovali energii chutným obědem, jiní nákupy. Odměnou nám všem bylo příjemné turistické počasí, které nás vzhledem k předpovědi mile překvapilo.