Kalendář akcí

po út st čt so ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Žáci Rodiče Učitelé Ostatní

Ze školní fotogalerie

divadlo9b_110

FRAUS - partnerská škola

Provoz školy od 1.2.2021 - INFO

Vzhledem k nepříznivé epidemické situaci nedochází ke změnám v protiepidemickém systému ČR (PES) a provoz škol a školských zařízení v období od 1. února 2021 do 14. února 2021 (od 15.2.2021 do ukončení platnosti usnesení Vlády ČR nebo stavu nouze pokračuje nastavený režim) tedy i nadále probíhá ve stejném režimu jako dosud.

Pro předávání vysvědčení platí vydané opatření obecné povahy, které předpokládá předání informace o hodnocení žáka distančním způsobem a vlastní předání listinné podoby vysvědčení anebo výpisu odkládá na dobu, kdy budou školy pro příslušné žáky přístupné pro prezenční docházku.

Mgr. Milan Sluka, ředitel školy

Naše škola byla pověřena od 4.1.2021 vykonávat nezbytnou péči o děti pracovníků vybraných profesí

V době od 15.2.2021 do ukončení platnosti usnesení Vlády ČR č. 130 nebo stavu nouze budeme i nadále vykonávat nezbytnou péči o děti ve věku od 3 do 10 let pracovníků vybraných profesí.


Vzhledem k relativně nízkému zájmu rodičů, rozhodl pan hejtman, že nebude vykonávána péče o děti podle rozhodnutí hejtmana Ústeckého kraje č. 477/2020/COV19 a 478/2021/COV19 v době jarních prázdnin.


Dle usnesení Vlády České republiky č. 1378 a rozhodnutí hejtmana Ústeckého kraje č. 477/2020/COV19 byla naše škola pověřena vykonávat nezbytnou péči o děti pracovníků vybraných profesí (seznam profesí zde) a to bez ohledu na to, zda jsou tyto děti žáky určené školy.

Číst dál...

Informace k provozu školy od 11.1. do 22.1.2021 > prodlouženo do 28.1.2021

Provoz školy v období od 11. do 22. ledna 2021 (prodlouženo do 28.1.2021) i nadále probíhá ve stejném režimu jako v období od 4. do 10. ledna 2021 (viz níže - Provoz školy od 4.1.2021 - INFO). 

Informace k provozu školy a nástupu žáků do školy v únoru 2021 budou upřesněny dle rozhodnutí Vlády ČR v následujících dnech. 

!!!Známky na vysvědčení za 1. pololetí budou žákům a rodičům zpřístupněny ve čtvrtek 28.1.2021 ve školním systému EduPage. Výpis z vysvědčení obdrží žáci 1. a 2. ročníků ve čtvrtek 28.1. a ostatní žáci po návratu do školy!!! 

Mgr. Milan Sluka, ředitel školy

Provoz školy od 4.1.2021 - INFO

Vážení zákonní zástupci, milí žáci,
vzhledem k vydaným informacím MŠMT ohledně provozu škol od pondělí 4. ledna 2021 Vás chci informovat o tom, jak bude probíhat organizace výuky a hygienická pravidla na naší škole.
a) 1. a 2. třídy (prezenční výuka ve škole)
• Pro žáky bude k dispozici od 6:00 hod. ranní družina a po výuce až do 16:30 hod. odpolední školní družina.
• V pondělí 4.1. v 7:45 hod. (a stejně i v dalších dnech) bude sraz žáků 1.A a 2.A před hlavním vstupem do školy a sraz žáků 1.B a 2.B před vstupem do školy ze školního hřiště (u schodiště do jídelny). Kolektivy jednotlivých tříd se neslučují. Zde si žáky vyzvedne třídní učitelka. Žáky z ranní družiny přivede do třídy vychovatelka.
• Upravený rozvrh hodin pro prezenční výuku bude zveřejněn na EduPage.
• Školní stravování ve školní jídelně bude v provozu.
b) Ostatní třídy (distanční výuka z domova)
• Pro ostatní žáky pokračuje povinné vzdělávání distančním způsobem.
• Upravený rozvrh hodin pro distanční výuku bude zveřejněn na EduPage.
• Oběd si bude možno vyzvednout do jídlonosičů mezi 11:00 až 13:00 hod. (rampa jídelny).
c) Hygienická pravidla
• Při vstupu do školy a během dne podle potřeby provede každý žák dezinfekci rukou.
• Žáci s příznaky infekčního onemocnění nebudou vpuštěni do školy.
• Ve vnitřních prostorách školy bude mít každý žák povinnost nosit ochranný prostředek dýchacích cest (roušku) po celou dobu pobytu ve škole - žádáme rodiče, aby vybavili své děti před odchodem do školy rouškami (2x).
• Zákonným zástupcům a dalším osobám bude v období mimořádného opatření vyhlášeného MZd omezen vstup do školy.
 
Mgr. Milan Sluka, ředitel školy

Vánoční přání

Vážení rodiče, milí žáci,

přejeme Vám krásné prožití vánočních svátků a šťastný nový rok plný pohody, zdraví a spokojenosti. Všichni si budeme přát, aby se ten následující rok vrátil do normálních kolejí, žáci mohli chodit zase pravidelně do školy a bez roušek a naše škola mohla důstojně oslavit své 50. výročí.

Vedení školy

Facebook - školní profil Youtube - školní kanál RSS kanál - novinky

Kontakt

Základní škola Litoměřice
U Stadionu 4
41201 Litoměřice

 

tel. (škola): 416 574 920-1
tel. (ŠD): 416 574 926
fax: 416 574 943
reditel@ustadionu.cz
Datová schránka: my7dk7a

 

IČO: 46773401 příspěvková organizace
zřizovatel: Město Litoměřice


Odkaz na mapu

Žákovské konto - vstup

akce e-penezenka

ePeněženka

Pokud máte problémy s načítáním žákovského konta z ePeněženky – návod ZDE

Partnership

Naše škola spolupracuje s několika zahraničními školami.

partnerská škola Heinrich Nonbibra Schule 
partnerská škola Schule Alpnach 
partnerská škola Barchando

Vítejte ... Welcome ... Willkommen

  • Jsme základní školou nabízející výuku anglického a německého jazyka rodilým mluvčím již od 1.třídy
  • Žáci školy každoročně absolvují výměnné pobyty u našich partnerských škol
  • Žákům 6.tříd nabízíme rozšířenou výuku matematiky a přírodovědných předmětů
  • V mezinárodním průzkumu úrovně vzdělávání TIMSS jsme se mezi školami ČR umístili na 4.místě
  • Zapojujeme se do projektů financovaných z EU (Erasmus+, ...)
  • Vzděláváme i mimořádně nadané žáky ve spolupráci s PPP
  • Žákům s diagnostikovanými poruchami (dyslexie, dysgrafie, vady řeči ...) pomůže dyslekticko-ambulantní poradna a logopedická péče při naší škole
  • Žáci se mohou realizovat v široké nabídce zájmových útvarů

Kde nás najdete - mapa

Copyright © 2021 Základní škola U Stadionu 4 v Litoměřicíh. Všechna práva vyhrazena.