Školní metodik prevence

Tuto funkci vykonává: Mgr. Bc. Pavla Štěrbová
Kontakt: 416 574 942 nebo Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Konzultační hodiny: vždy po předchozí vzájemné dohodě

 Upozornění pro rodiče  - Děti zkouší nikotinové sáčky ... 

Školní metodik prevence (ŠMP) nabízí:

  • metodickou a koordinační činnost
  • informační činnost - rodičům poskytne informace spojené s problematikou primární prevence rizikového chování dětí a mládeže
  • poskytnutí kontaktů a zajištění odborníků ke spolupráci s rodiči, např. seznam sítě organizací primární prevence, odkazy na stránky zabývající se problematikou rizikového chování mládeže, tel. čísla poraden apod.
  • zapůjčení odborné literatury
  • poradenskou činnost - poradenství při rizikovém chování (šikana a kyberšikana, návykové látky a drogy, rasová nesnášenlivost, záškoláctví, rizikové sexuální chování apod.)
  • odbornou poradenskou činnost při řešení konkrétních případů

 

Kyberšikana - internet

Pokud si kladně odpovíte na následující otázky, tak právě pro Vás je určený tento odkaz www.bezpecnyinternet.cz .

  • Tráví vaše děti stále víc a víc času na internetu?
  • Nevíte, jaké stránky navštěvují a s kým po síti komunikují?
  • Máte strach o jejich bezpečnost?
 
Hledáte účinnou pomoc na internetu?

Nástěnka bezpečného internetu (autor: Safer Internet Center)

YouTube kanál E-Bezpečí (prevence rizikových projevů chování na internetu, rady, jak je efektivně řešit)

Video: jak funguje linka bezpečí (non stop bezplatně na čísle 116 111)

Atraktivně vytvořené online vzdělávací kurzy z dílny Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) pro:

 
DALŠÍ UŽITEČNÉ ODKAZY:
Linka bezpečí:

https://www.linkabezpeci.cz/ ... video
- rodičovská linka; Na této lince - výborný podcast na různá témata

Problematika sexuality, sexuální orientace, transgenderová problematika:

https://www.mluvtesdetmiosexu.cz/ 
https://www.sbarvouven.cz/ 
https://www.mezipatra.cz/ 
http://proud.cz/ , https://jsmetransparent.cz/

 
Dlouhodobý program primární prevence rizikového chování

V současné době je na naší škole realizován dlouhodobý program v rámci primární prevence rizikového chování dětí a mládeže ve spolupráci s ČČK oblastní spolek Litoměřice a KC Litoměřice, jehož garantem je samo město Litoměřice, pod vedením zkušeného lektora Mgr. Martina Havelky. Program se týká všech ročníků druhého stupně, program probíhá kontinuálně ve tříhodinových blocích v každém pololetí. Jednotlivé bloky jsou zaměřeny na vztahy ve třídě, prevenci šikany a kyberšikany, zdravý životní styl a jeho poruchy, závislost a závislostní jednání.

 
Úkoly primární prevence ve školním prostředí:

1. Prevence násilí a šikanování mezi žáky

2. Práce se sociálním klimatem, atmosférou tříd, školy

3. Vytváření dobré školní atmosféry, rozvíjení vzájemně pozitivních vztahů mezi dětmi

4. Spolupráce s odbornými pracovníky (etopedové, psychologové, Policie ČR)

5. Preventivní diagnostika žákovských kolektivů, výchova k toleranci v podmínkách multikulturní společnosti

6. Prevence úrazů, výchova ke zdraví, zdravý životní styl, bezpečného provozování sportovních a herních aktivit

7. Dopravní výchova – BESIP, prevence

8. Ochrana duševního vlastnictví a autorských práv

9. Výchova k udržitelnému rozvoji