Školní metodik prevence

Tuto funkci vykonává: Mgr. Bc. Pavla Štěrbová
Kontakt: 416 574 942 nebo Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Konzultační hodiny: vždy po předchozí vzájemné dohodě

 

Školní metodik prevence (ŠMP) nabízí:

  • metodickou a koordinační činnost
  • informační činnost - rodičům poskytne informace spojené s problematikou primární prevence rizikového chování dětí a mládeže
  • poskytnutí kontaktů a zajištění odborníků ke spolupráci s rodiči, např. seznam sítě organizací primární prevence, odkazy na stránky zabývající se problematikou rizikového chování mládeže, tel. čísla poraden apod.
  • zapůjčení odborné literatury
  • poradenskou činnost - poradenství při rizikovém chování (šikana a kyberšikana, návykové látky a drogy, rasová nesnášenlivost, záškoláctví, rizikové sexuální chování apod.)
  • odbornou poradenskou činnost při řešení konkrétních případů

 

Kyberšikana - internet

Pokud si kladně odpovíte na následující otázky, tak právě pro Vás je určený tento odkaz www.bezpecnyinternet.cz.

  • Tráví vaše děti stále víc a víc času na internetu?
  • Nevíte, jaké stránky navštěvují a s kým po síti komunikují?
  • Máte strach o jejich bezpečnost?

 

Dlouhodobý program primární prevence rizikového chování

V současné době je na naší škole realizován dlouhodobý program v rámci primární prevence rizikového chování ve spolupráci s KC Litoměřice, jehož garantem je město |Litoměřice, pod vedením zkušeného lektora Bc. Martina Havelky. Program se týká všech ročníků druhého stupně. Jednotlivé bloky jsou zaměřeny na vztahy ve třídě, prevenci šikany a kyberšikany, zdravý životní styl a jeho poruchy, závislost a závislostní jednání.
Tento program bude probíhat návazně i v druhém pololetí.

Dále chystáme samostatný blok Bezpečně na internetu a dlouhodobý projekt PEER - Přátelé pro 5. ročníky.