ePeněženka - Vstup

Vážení rodiče,
ke stažení elektronického výpisu účtu Vašeho dítěte zadejte kód žáka
(RRMMDD* - podle data narození, * přidělené pořadové číslo od 1 do 5).


Požadovaná karta


Pro platbu na účet školy (č.ú. 100 230 4379/0800 Česká spořitelna)
používejte jako variabilní symbol kód žáka
a do zprávy pro příjemce uvádějte jméno dítěte + třída.