Kalendář akcí

po út st čt so ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Žáci Rodiče Učitelé Ostatní

Blížící se akce

Žádné nadcházející události k zobrazení!

Ze školní fotogalerie

ozp3b4a_10

mesto ltm

MAP Ltm

FRAUS - partnerská škola

Implementace EtV

 

Rychlé odkazy v rámci článku: Rok 2013 ¦ Rok 2015

Rok 2015

msmt logoNaše škola i v roce 2015 reagovala na výzvu MŠMT (rozvojový program Podpora implementace etické výuky do vzdělávání v ZŠ a nižších ročnících víceletých gymnázií v roce 2015) a byla úspěšná s projektovou žádostí pod názvem Rosteme s etickou výchovou!

V rámci projektu se bude na naší škole rozvíjet komunikace, spolupráce, tvořivost, empatie a asertivita u žáků různého věku při školních i mimoškolních aktivitách ve spolupráci s rodiči.

Dokumenty k projektu naleznete zde.

Realizované činnosti v rámci projektu:

Leden

Děti 3.tř. nacvičovaly pohádku „Sněhurka" s kulisami. Procvičovaly výslovnost a návaznost na texty ostatních dětských herců. V kroužku navrhovaly kostýmy k pohádce „Sněhurka". Kostýmy postupně vytvořily doma společně s rodiči. V tanečním kroužku nacvičovaly sestavu na známou píseň pro děti „Máme doma obludu". Nejdříve se naučily slova k písni, poté byl přidán pohyb a hudba. Každý tanečník má vymezené místo a prostor.

Další fotografie najdete v naší FOTOGALERII.

Únor

Děti 3.tř. vytvořily na tanečním kroužku kostýmy na taneční vystoupení. Každý žák přinesl z domova staré tričko po rodičích, které podle předlohy rozstříhal na třásně. Pokračovaly v nacvičování tance. Žáci zkoušeli kostýmy před vystoupením v knihovně. Vystupovali tam před důchodci. Vystoupení se celkem zdařilo, herci byli odměněni aplausem.

Další fotografie najdete v naší FOTOGALERII.

Březen

Žáci 3.A nacvičili program ke Dni učitelů, který se uskutečnil dne 25. 3. 2015 v květinové hale ZŠ U Stadionu. Vystoupili s anglickými písničkami a zahráli pohádku O Sněhurce. Převedli současným učitelům i těm, kteří učili na naší škole v minulosti, co dokáží. Jejich úsilí bylo odměněno potleskem.

Ve čtvrtek 26. 3. se na ZŠ U Stadionu konalo pod názvem Velikonoční dílna setkání pedagogů, rodičů a dětí 2.A a 2.C při společném vytváření velikonočních dekorací. Účastníci si mohli vyzkoušet několik výtvarných technik jako je například papírová koláž, zdobení vajíček pomocí mramorovacích barev nebo malování keramického závěsu akrylovými barvami. Všem se práce dařila, prožili příjemné odpoledne a domů si odnášeli své zdařilé výrobky.

V pátek 27.3. pokračoval projekt celoroční spolupráce s keňskou školou Barchando. Po prvním projektovém dni na téma Kruh – spojení a spolupráce, přišel druhý projektový den na téma Naši hrdinové (více zde).

Další fotografie najdete v naší FOTOGALERII.

Duben

Jeden pátek v dubnu se děti ze tříd 1.A a 3.B převlékly do pyžam a místo dívání se na televizi trávily čas čtením a posloucháním pohádek v rámci Noci s Andersenem. Také při tom plnily různé úkoly: sestavovaly pohádková puzzle, pexesa, hádaly písničky z pohádek a pohádky podle obrázků, vyplňovaly pracovní listy s pohádkovým tématem. Také nás navštívili rodiče, aby dětem četli svoje nejoblíbenější pohádky ze svého dětství. I Děti si připravily svoje knížky, které rády čtou, vyprávěly o nich a četly z nich úryvky. Na závěr celé akce jsme si všichni zazpívali oblíbenou píseň Dělání, dělání z pohádky Princové jsou na draka a zatancovali si.

Dne 27.4.2015 uspořádaly třídy 1.A a 3.B na zahradě školy společnou akci s rodiči Pálení čarodějnic. Děti si oblékly kostýmy čarodějnic a kouzelníků jejichž důmyslnost a nápaditost si pak navzájem ocenily hlasováním o nejhezčí kostým. Samozřejmě nechyběl oheň a opékání buřtů. Při závěrečném čarodějnickém reji všechny čarodějnice a kouzelníci spálili svá košťata. Celou akci zorganizovaly třídní učitelky Lenka Pilneyová a Jana Hutárová za podpory rodičů, kteří nakoupili odměny, donesli dřevo a vše potřebné k opékání buřtů. Také pomohli menším dětem s hlasováním a rozdali odměny.

Další fotografie najdete v naší FOTOGALERII.

Květen

V týdnu od 26.4. do 1.5. 2015 se dvě třídy (2.B a 3.A) přenesly do středověku. Obsadily Sloup v Čechách včetně Skalního hradu. Celý týden se čtyři rody učily spolupracovat, komunikovat, tvořit, pozitivně hodnotit... Každý den se program nesl v určitém duchu. Nejdříve se rody musely naučit komunikovat, aby dokázaly plnit jednotlivé úkoly. Po vydatném večerním hodování vždy došlo k hodnocení dne, kde byly rody obodovány. Než se rody uložily k zaslouženému spánku, vyslechly si příběh k tématu dne ze kterého si odnesly ponaučení. Cesta do středověku se vydařila a otevřela mnohým účastníkům nové obzory.

Od dubna 2015 probíhá nacvičování divadelních představení 9. tříd. Žáci 9. A nacvičují pohádku „Princezna ze mlejna", žáci 9. B pohádku „Mrazík". Nácvik obou představení se uskutečňuje pod vedením učitele českého jazyka Mgr. Václava Dycky. V průběhu dubna a v první polovině května se konaly především čtené zkoušky ve třídě, byla zahájena tvorba kulis, výběr hudby, kostýmů a rekvizit. Od poloviny května probíhají již plnohodnotné zkoušky v kostýmech ve vstupní hale. Žáci se na svá vystoupení pečlivě připravují a již nyní se těší na jejich uvedení, jež proběhne v polovině června 2015. Bude hráno nejen pro žáky školy, ale v odpoledních hodinách i pro jejich rodiče a širokou veřejnost.

Žáci 3.A připravili pro své maminky a další členy rodiny pohybové odpoledne. Nejdříve naučili své maminky, ale i tatínky dva tanečky. Poté se přesunuli všichni na školní hřiště a zahráli si fotbal. Děti hrály proti rodičům a vyhrály 6:5. Na závěr si všichni opékali špekáčky a vzájemně diskutovali o svých dětech. Počasí nám přálo a připomínalo příchod prázdninových dnů.

Ač nám v pondělí počasí příliš nepřálo, vyrazili jsme na Mostnou horu, kde jsme si zopakovali vědomosti o našem regionu a získali i informace nové. Běžecký závod „ Mostná hora" prověřil nejen naše vědomosti o Litoměřicích a jejich okolí, ale i schopnosti orientace v přírodě, naši vytrvalost, odolnost, umění běhu v blátě a popadnutí dechu v cíli. Zvládli jsme to všichni a sladká odměna byla tou nejlepší tečkou našeho poznávání.

Další fotografie najdete v naší FOTOGALERII.

Červen

V červnu proběhla poslední akce dětí z 1.A a jejich rodičů v letošním školním roce nazvaná „Honba za pokladem". Již několik dnů předtím se skupinka rodičů sešla, aby připravila úkoly a naplánovala trasu. Vzhledem k tomu, že přes polovinu třídy tvoří děti dojíždějící, bylo cílem seznámit je s okolím Litoměřice. Původní trasa, která měla vést přes Mostnou horu na Kočku a zpět, musela být pro velmi horké počasí a očekávané bouřky zkrácena. Všechny naplánované úkoly se proto odehrály v příjemném chládku Mostné hory. Děti řešily křížovky, logické matematické úlohy, poznávaly rostliny, házely šiškami na cíl, přenášely kamaráda, nosily tenisový míček na lžíci. A přitom na různých stanovištích viděly i okolí, Kočku a z vyhlídky Litoměřice. Poklad v podobě truhly nalezly u sochy Karla Hynka Máchy. Nakonec musely vyšlápnout po schodech vzhůru k restauraci, kde bylo společné posezení a odměna v podobě vlastnoručně opečeného vuřtu na ohýnku.

Ve dnech 16. – 17. 6. se květinová hala naší školy tradičně proměnila v divadelní scénu. Obě pohádky, které byly našimi deváťáky odehrány nejen pro žáky školy, ale v odpoledních hodinách i pro rodiče a širokou veřejnost, sklidily u publika zasloužený úspěch! Třída 9. A si pro tuto příležitost nacvičila pohádku „Princezna ze mlejna", třída 9. B neméně krásnou ruskou pohádku „Mrazík". Obě inscenace nacvičovali žáci pod režisérským vedením učitele Václava Dycky od dubna. Herci si své výstupy opravdu užívali a často na nich nebylo vůbec poznat, že si odbývají teprve svůj herecký debut. Tradice divadelních představení 9. tříd trvá na naší škole nepřetržitě už od roku 1997 a je pro žáky jakýmsi vyvrcholením jejich studia na ZŠ. Slzy v očích publika nevyvolává jen samotné představení, ale nezřídka i prezentace, která po něm následuje. Také mezi námi učiteli vyvolává pocity dojetí a věřte, že ani pro nás není loučení vždy jednoduché.

Náš závěrečný projekt Voda a moře plastu navazoval na předchozí program, kdy děti z celé školy podnikly třídní výpravy do okolí Litoměřic za „vodou", např. k Pokratickému potoku, na Mostnou horu, Střelecký ostrov, Bílou stráň, ke křešickému jezu či k píšťanské Maríně. Cestou se pečlivě rozhlížely a fotografovaly vše, co do přírody nepatří. Takto získaný materiál využily v úvodní části projektu. Pomocí různých aktivit pak žáci vyvodili pojem „virtuální voda". V další části projektu žáci řešili globální problém plastového odpadu u nás i ve světě. Třídy se změnily v malé skládky, protože žáci přinesli všechny igelitové tašky, sáčky i PET lahve, které nashromáždili během víkendu. Zapojili svou fantazii a odpadní materiál výtvarně zpracovali. Jako již tradičně jsme naši práci zdokumentovali a fotografie s anglickým komentářem posíláme i našim keňským partnerům.

Další fotografie najdete v naší FOTOGALERII.

Říjen

V sobotu 3. 10. 2015 proběhla Drakiáda dětí z 2. A a jejich rodičů. Sraz byl u restaurace na Mostné hoře, odkud se všichni přesunuli na kopec u Bílých strání. Počasí přálo, vítr také foukal, a tak za chvíli ve vzduchu létali draci roztodivných tvarů i barev, z nichž někteří byli i vlastnoruční výroby. Rodiče pomáhali dětem při drobných opravách draků, v případě jejich kolize a povzbuzovali je radami, jak dostat draka co nejvýše do oblak. Na závěr si některé děti vyzkoušely běh z kopce dolů a zpět do vrchu. Díky hezkému počasí se akce vydařila, žádný drak svému majiteli neodlétl, a tak se všichni za rok těší na další setkání s draky.

V pondělí 5. října se uskutečnil školní projekt při příležitosti Dne zvířat. Žáky mohli doprovodit jejich domácí mazlíčci. A nebyli to jediní návštěvníci. A jak den probíhal? Jednotlivé třídy procházely stanovišti, kde se o zvířátkách dozvídaly z různých pohledů. Mezi žáky přišla MVDr. Marcela Matzkeová a seznámila je s péčí o zvířátka. Na stanovišti u myslivců načerpali informace o myslivosti vůbec, o tom jaký je řádný myslivec a kdo je pytlák. Co máme udělat, když někde uvidíme např. zraněného netopýra? Na to nám odpověděli na dalším stanovišti. Pracovnice ze záchranné stanice Falco přinesla i drobně handicapovaná zvířátka, zajíčka a netopýra. Pan učitel Porš si pro žáky připravil zajímavou přednášku nejen o rybách. Nejvíc zaujaly živé ryby v akváriích a vycpaná kachna. Naše školní zahrada se proměnila v malou farmu. Zavítali sem tele Kubík, koza Rozárka, beran Šimon, poník Vilík a slepice Pipina, které sem přivezla Adéla Vrchovská z neziskové organizace Zvířátka lidem. Ve škole to byla hotová Zoo. Nechyběli ani ti nejmenší - motýli. Na dalším stanovišti pan Pavel Moravec z CHKO České Středohoří poukazoval na zvláštnosti a životní prostředí motýlů.

Ve čtvrtek 22. 10. se konala úspěšná akce žáků třetích tříd a jejich rodičů, kterou jsme jednoduše nazvali listování. Byla zaměřená na společné tvoření podzimních obrázků z donesených přírodnin, ale i jiných materiálů. Zpočátku se všichni jen nesměle pouštěli do jednoduchých koláží z listí. Později se ale práce všem tak zalíbila, že se předháněli, kdo bude mít lepší nápad, jak přírodniny využít. Postupně tak vznikaly nejen stromy plné knoflíkového listí, ježci nesoucí zásoby na zimu či podzimní les, ale i krásné kaštanové figurky, šípkové korále nebo náhrdelníky z okvětních lístků růží. Bylo to příjemně strávené odpoledne, ze kterého měly děti dvojnásobnou radost, protože si své krásné výrobky mohly hned odnést domů.

Žáci 1. stupně si připomněli dne 2. listopadu svátek Dušiček lampiónovým průvodem. V 17 hodin vyrazil od školy dlouhý průvod dětí, jejich učitelů a rodičů směrem na Střelecký ostrov. Se zářícími lampióny ho celý obešli. Cestou ozdobenou svítícími dýněmi došli až k altánku, kde dětem paní učitelky rozdaly světélkující náramky. Krátký program byl zahájen společnou písní Dušičky od Slávka Janouška, následovalo taneční vystoupení děvčat ze skupina Funky Dangers, jenž jsou žákyněmi naší školy. Zlatým hřebem slavnostního večera bylo vystoupení skupiny Vox Luminas s ohňovou show. Rozešli jsme se opět s písní na rtech. Oslava se vzpomínkou na naše zesnulé se vydařila.

Další fotografie najdete v naší FOTOGALERII.

Prosinec

Dne 15. prosince proběhla na naší škole vernisáž výstavy výtvarných prací a vánočních přání žáků druhého stupně nazvané ,,Svět očima dětí“. Hned po přivítaní hostů vystoupily děti naší školy s krátkým hudebním programem. Návštěvníci mohutným potleskem ocenili hru na klavír, housle, kytaru, příčnou flétnu, ale také nádherný sólový zpěv. Po zhlédnutí výstavy v prostorách školy mohl každý ochutnat pochoutky z obložených talířů, ovocné jednohubky či se napít speciálního školního svařáku. Všichni ocenili možnost prohlédnout si krásné práce našich šikovných žáků, a proto dáme na jejich doporučení a podobnou akci zřejmě v budoucnu zopakujeme.

Další fotografie najdete v naší FOTOGALERII.

Rok 2013

msmt logoNaše škola na základě výzvy MŠMT (rozvojový program Podpora implementace etické výuky do vzdělávání v ZŠ a nižších ročnících víceletých gymnázií v roce 2013) vypracovala pod názvem Zážitkovou pedagogikou k prosociálnímu chování projektovou žádost.

V rámci projektu se u nás na škole zvýší kvalifikace dalších pedagogických pracovníků, žáci si osvojí základní vědomosti a dovednosti prosociálního chování a naučí se vnímat prosociálnost jako běžnou součást každodenního života napříč všemi věkovými skupinami a dojde k úpravě ŠVP začleněním témat etické výchovy do různých vzdělávacích oblastí.

Vyhodnocení projektu naleznete zde.

Facebook - školní profil Youtube - školní kanál RSS kanál - novinky

Kontakt

Základní škola Litoměřice
U Stadionu 4
41201 Litoměřice

 

tel. (škola): 416 574 920-1
tel. (ŠD): 416 574 926
fax: 416 574 943
reditel@ustadionu.cz
Datová schránka: my7dk7a

 

IČO: 46773401 příspěvková organizace
zřizovatel: Město Litoměřice


Odkaz na mapu

Žákovské konto - vstup

akce e-penezenka

ePeněženka

Pokud máte problémy s načítáním žákovského konta z ePeněženky – návod ZDE

Partnership

Naše škola spolupracuje s několika zahraničními školami.

partnerská škola Heinrich Nonbibra Schule 
partnerská škola Schule Alpnach 
partnerská škola Barchando

Vítejte ... Welcome ... Willkommen

  • Jsme základní školou nabízející výuku anglického a německého jazyka rodilým mluvčím již od 1.třídy
  • Žáci školy každoročně absolvují výměnné pobyty u našich partnerských škol
  • Žákům 6.tříd nabízíme rozšířenou výuku matematiky a přírodovědných předmětů
  • V mezinárodním průzkumu úrovně vzdělávání TIMSS jsme se mezi školami ČR umístili na 4.místě
  • Zapojujeme se do projektů financovaných z EU (Erasmus+, ...)
  • Vzděláváme i mimořádně nadané žáky ve spolupráci s PPP
  • Žákům s diagnostikovanými poruchami (dyslexie, dysgrafie, vady řeči ...) pomůže dyslekticko-ambulantní poradna a logopedická péče při naší škole
  • Žáci se mohou realizovat v široké nabídce zájmových útvarů

Kde nás najdete - mapa

Copyright © 2024 Základní škola U Stadionu 4 v Litoměřicíh. Všechna práva vyhrazena.