Kalendář akcí

Žáci Rodiče Učitelé Ostatní

Ze školní fotogalerie

Vánoční jarmark

mesto ltm

MAP Ltm

FRAUS - partnerská škola

Školská rada

 
Podle zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon) musí být při každé základní, střední a vyšší odborné škole nově zřízena školská rada. Jedná se o orgán školy, umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům, pedagogickým pracovníkům školy a zřizovateli podílet se na správě školy. Zřízení školské rady a její pravomoci jsou zakotveny v § 167 a §168 uvedeného zákona.
Volební řád pro volby členů školské rady vydal zřizovatel školy Město Litoměřice. Ten rovněž tímto usnesením stanovil, počet 6-ti členů školské rady pro naši školu.

Z výše uvedených dokumentů ve stručnosti uvádím:

 • třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel Město Litoměřice (2 členy), třetinu volí zástupci nezletilých žáků a zletilý žáci (2 členy) a třetinu volí pedagogičtí pracovníci školy (2 členy),
 • funkční období členů školské rady je tři roky
 • školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně
 • členství ve školské radě je čestné; zaniká uplynutím funkčního období, odstoupením, úmrtím, odsouzením člena pro úmyslný trestný čin, odvoláním.

 

Výsledky voleb členů školské rady - 2023

Volby členů do školské rady z řad zákonných zástupců nezletilých žáků, zletilých žáků a dalších osob a z řad pedagogických pracovníků školy se uskutečnily 22. září 2023 a 28. srpna 2023. Volby se konaly tajným hlasováním na základě rovného a přímého volebního práva. Na základě výsledků hlasování byli za členy školské rady zvoleni:
 
z řad zákonných zástupců nezletilých žáků, zletilých žáků a dalších osob
 • Bc. Kateřina Kodetová, DiS.
 • Veronika Wangle
z řad pedagogických pracovníků školy
 • Mgr. Václav Dycka
 • Mgr. Radek Pluhař
jmenováni zřizovatelem - Město Litoměřice
 • Ing. Stanislava Halmlová
 • Ing. Marcela Škrancová

 

Zápisy ze zasedání ŠR

ze dne 2.10.2014 - pdf
ze dne 30.4.2015 - pdf
ze dne 8.10.2015 - pdf
ze dne  19.4.2016 - pdf
ze dne  13.10.2016 - pdf
ze dne  20.4.2017 - pdf
ze dne 12.10.2017 - pdf
ze dne 3.5.2018 - pdf
ze dne 9.10.2018 - pdf
ze dne 16.4.2019 - pdf 
ze dne 10.10.2019 - pdf
ze dne 28.5.2020 - pdf 
ze dne 13.10.2020 - pdf
ze dne 29.4.2021 - pdf
ze dne 14.10.2021 - pdf
ze dne 26.5.2022 - pdf
ze dne 13.10.2022 - pdf
ze dne 11.5.2023 - pdf
ze dne 10.10.2023 - pdf

Facebook - školní profil Youtube - školní kanál RSS kanál - novinky

Kontakt

Základní škola Litoměřice
U Stadionu 4
41201 Litoměřice

 

tel. (škola): 416 574 920-1
tel. (ŠD): 416 574 926
fax: 416 574 943
reditel@ustadionu.cz
Datová schránka: my7dk7a

 

IČO: 46773401 příspěvková organizace
zřizovatel: Město Litoměřice


Odkaz na mapu

Žákovské konto - vstup

akce e-penezenka

ePeněženka

Pokud máte problémy s načítáním žákovského konta z ePeněženky – návod ZDE

Partnership

Naše škola spolupracuje s několika zahraničními školami.

partnerská škola Heinrich Nonbibra Schule 
partnerská škola Schule Alpnach 
partnerská škola Barchando

Vítejte ... Welcome ... Willkommen

 • Jsme základní školou nabízející výuku anglického a německého jazyka rodilým mluvčím již od 1.třídy
 • Žáci školy každoročně absolvují výměnné pobyty u našich partnerských škol
 • Žákům 6.tříd nabízíme rozšířenou výuku matematiky a přírodovědných předmětů
 • V mezinárodním průzkumu úrovně vzdělávání TIMSS jsme se mezi školami ČR umístili na 4.místě
 • Zapojujeme se do projektů financovaných z EU (Erasmus+, ...)
 • Vzděláváme i mimořádně nadané žáky ve spolupráci s PPP
 • Žákům s diagnostikovanými poruchami (dyslexie, dysgrafie, vady řeči ...) pomůže dyslekticko-ambulantní poradna a logopedická péče při naší škole
 • Žáci se mohou realizovat v široké nabídce zájmových útvarů

Kde nás najdete - mapa

Copyright © 2024 Základní škola U Stadionu 4 v Litoměřicíh. Všechna práva vyhrazena.