Kalendář akcí

po út st čt so ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Žáci Rodiče Učitelé Ostatní

Blížící se akce

Žádné nadcházející události k zobrazení!

Ze školní fotogalerie

harmonie_24

FRAUS - partnerská škola

Výchovný poradce

Tuto funkci vykonává: Mgr. Michaela Wogurková
Kontakt: 41605740924, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Kabinet č.38
Konzultační hodiny: úterý 14:00 – 15:00, popř. individuálně po domluvě

!!! AKTUÁLNÍ informace k přijímacímu řízení ke vzdělávání na střední škole 2019/2020 jsou zde !!! 
 

Náplň VP:

Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, péče o nadané žáky:
- ve spolupráci s ostatními pedagogickými pracovníky sleduje žáky se speciálními
vzdělávacími potřebami
- podílí se na vytváření plánů pedagogické podpory a individuálních vzdělávacích plánů pro
žáky, kontroluje jejich plnění a vyhodnocování
- pomáhá vyhledávat mimořádně nadané žáky, metodicky se podílí na úpravách jejich učiva
- poskytuje poradenskou činnost pro rodiče, pedagogy, žáky
- spolupracuje se školskými poradenskými zařízeními
- ve spolupráci s ostatními pedagogy jedná s rodiči – výukové a výchovné problémy žáků
- sleduje žáky se slabým prospěchem či velkou absencí, dle potřeby navrhuje řešení

Metodická a informační činnost:
- předává informace z oblasti výchovného poradenství dalším pedagogickým pracovníkům
- informuje žáky a jejich rodiče o činnosti PPP a SPC a o dalších poradenských službách
v regionu (úřad práce, sociální péče, krizová centra …)
- pomáhá řešit ve škole konfliktní situace

Volba povolání:
- poskytuje poradenskou činnost pro žáky a rodiče
- informuje o studijních možnostech
- pomáhá při vyplnění přihlášek ke studiu
- rozdává zápisové lístky a vede jejich evidenci
- zpracovává přehledy o přijetí žáků na střední školy
- organizuje exkurze a setkání se zástupci středních škol a učilišť
- eviduje přihlášky na SŠ a SOU

Dokumentace:
- vede databázi integrovaných žáků
- soustřeďuje dokumenty týkající se speciálních vzdělávacích potřeb žáků
- vede administrativu své činnosti

 

INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY A ODBORNÁ UČILIŠTĚ

Kde naleznete informace o konkrétních školách a učilištích?

Informace o konkrétních školách a učilištích včetně oborů, které nabízejí, lze získat na těchto školách při dnech otevřených dveří nebo telefonicky.
Dále pak v katalogu Atlas školství 2019/2020, který žáci dostanou od IPSÚP Litoměřice prostřednictvím naší školy. Obsahuje informace o všech školách a učilištích v Ústeckém kraji, popř. lze informace najít na webu:

http://infoabsolvent.cz/
http://atlasskolstvi.cz
http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatorewww.cermat.cz

Kdy a kde budou zveřejněna kritéria pro přijímací řízení?
Kritéria přijímacího řízení je povinen ředitel školy zveřejnit při vyhlášení přijímacího řízení na webových stránkách školy.
Jednotná přijímací zkouška, jež se koná formou písemného testu z oborů český jazyk
a literatura, matematika a její aplikace je stanovena pro čtyřleté maturitní obory vzdělávání na:

1. termín: pátek 12.4.2019     Náhradní termín: 13.5. a 14.5.2019
2. termín: pondělí 15.4.2019

Pro přijímací řízení u oborů vzdělávání středních škol s talentovou zkouškou
(Umění a užitné umění) se koná talentová zkouška v pracovních dnech
od 2.1.2019 do 15.1.2019,
u oborů vzdělávání v konzervatoři se koná talentová zkouška v pracovních dnech
od 15.1.2019 do 31.1.2019
Pro další kola přijímacího řízení zveřejňuje ředitel školy kritéria nejpozději k datu vyhlášení příslušného kola přijímacího řízení.

Do oborů vzdělání se závěrečnou zkouškou, do oborů vzdělávání s výučním listem, do oborů zkráceného studia, do oborů vzdělávání středních škol skupiny 82 (s talentovou zkouškou) a do oborů vzdělávání na konzervatoři se jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a matematiky NEKONÁ.

Přihlášky na SŠ
Na základě podkladů odevzdaných třídní učitelce, obdrží žák již vyplněnou přihlášku na naší škole. Každý uchazeč může jednotnou přijímací zkoušku vykonávat dvakrát. V prvním stanoveném termínu na první škole uvedené v přihlášce a ve druhém stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce ve druhém pořadí.
Uchazeč podává přihlášku na střední školu či učiliště řediteli střední školy
do 1.3.2019, v případě podávání přihlášky do oboru s talentovou zkouškou je termín odevzdání přihlášky do 30.11.2019

Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí
U oborů vzdělávání, kde se jednotná přijímací zkouška nekoná, zveřejní ředitel školy seznam přijatých uchazečů na webových stránkách a nepřijatým uchazečům odešle rozhodnutí o nepřijetí v termínu od 22.4.2019 do 30.4.2019.
U oborů s maturitní zkouškou zveřejní ředitel školy seznam přijatých uchazečů
do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení uchazeče Centrem. Nepřijatým žákům bude rozhodnutí o nepřijetí doručeno (+ Odvolání proti nepřijetí na SŠ).
Pokud byl uchazeč přijat, musí svůj úmysl stát se žákem konkrétní školy či učiliště potvrdit odevzdáním zápisového lístku, a to do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.
Žák obdrží zápisový lístek na své ZŠ a to nejpozději do 15.3.2019 (do 30.11.2018
u talentových zkoušek). Každý uchazeč obdrží pouze 1 zápisový lístek a může jej uplatnit pouze jednou.

Dny otevřených dveří
Na webových stránkách konkrétních škol jsou zveřejněny termíny dnů otevřených dveří, popř. na https://www.stredniskoly.cz/ a dalších výše uvedených webových stránkách. Doporučujeme žákům i zákonným zástupcům žáků vybrané střední školy či učiliště osobně navštívit. Zde jim bude poskytnuto mnoho dalších informací nejen k přijímacím zkouškám, které na webu uvedeny nejsou.

Akce pro žáky devátých ročníků k volbě profesní cesty
V případě, že není žák rozhodnut, na kterou školu či obor chce jít, může se zúčastnit testování profesní orientace na naší škole pod vedením speciálního školního pedagoga nebo na IPSÚP v Litoměřicích.

V červnu a září 2018 navštívili žáci devátých ročníků Informační a poradenské středisko úřadu práce v Litoměřicích, kde se dozvěděli další informace k volbě další studijní cesty či povolání.

Dále žáci devátých ročníků navštívili 4. a 5.10.2018 výstavu TECHDAYS, kde se jim představili střední školy, učiliště a firmy technického zaměření.

Dne 14.11.2018 se v DK v Litoměřicích koná prezentace středních škol
a učilišť, kde se žáci seznámí s jejich širokou škálou a možnostmi, které mají při volbě dalšího studia. Výstavu ŠKOLA 2018 mohou žáci navštívit i se zákonným zástupcem po vyučování do 18:00 hodin.

Facebook - školní profil Youtube - školní kanál RSS kanál - novinky

Kontakt

Základní škola Litoměřice
U Stadionu 4
41201 Litoměřice

 

tel. (škola): 416 574 920-1
tel. (ŠD): 416 574 926
fax: 416 574 943
reditel@ustadionu.cz
Datová schránka: my7dk7a

 

IČO: 46773401 příspěvková organizace
zřizovatel: Město Litoměřice


Odkaz na mapu

Žákovské konto - vstup

akce e-penezenka

ePeněženka

Pokud máte problémy s načítáním žákovského konta z ePeněženky – návod ZDE

Partnership

Naše škola spolupracuje s několika zahraničními školami.

partnerská škola Heinrich Nonbibra Schule 
partnerská škola Schule Alpnach 
partnerská škola Barchando

Vítejte ... Welcome ... Willkommen

  • Jsme základní školou nabízející výuku anglického a německého jazyka rodilým mluvčím již od 1.třídy
  • Žáci školy každoročně absolvují výměnné pobyty u našich partnerských škol
  • Žákům 6.tříd nabízíme rozšířenou výuku matematiky a přírodovědných předmětů
  • V mezinárodním průzkumu úrovně vzdělávání TIMSS jsme se mezi školami ČR umístili na 4.místě
  • Zapojujeme se do projektů financovaných z EU (Erasmus+, ...)
  • Vzděláváme i mimořádně nadané žáky ve spolupráci s PPP
  • Žákům s diagnostikovanými poruchami (dyslexie, dysgrafie, vady řeči ...) pomůže dyslekticko-ambulantní poradna a logopedická péče při naší škole
  • Žáci se mohou realizovat v široké nabídce zájmových útvarů

Kde nás najdete - mapa

Copyright © 2020 Základní škola U Stadionu 4 v Litoměřicíh. Všechna práva vyhrazena.