Kalendář akcí

po út st čt so ne
1
7
8
14
18
20
21
23
25
27
28
31
Žáci Rodiče Učitelé Ostatní

Ze školní fotogalerie

divadlo9b_117

FRAUS - partnerská škola

Výchovný poradce

Tuto funkci vykonává: Mgr. Hana Kodešová
Kontakt: 416 574 929 nebo Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Konzultační hodiny: pondělí 8.00 - 8.45 a pátek 11.00 - 11.45 hod.
Po vzájemné dohodě je možný i jiný termín konzultace s rodiči a žáky.
 

Informační a poradenské středisko pro volbu povolání a změnu povolání

Úřad práce České republiky – krajská pobočka v Ústí nad Labem
Kontaktní pracoviště Litoměřice
Kancelář : Na Valech 525, 412 01 Litoměřice
Tel: 950 133 322
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

VP nabízí:

 • Poskytnutí obecných informací o středních školách a oborech
 • Informace o přijímacím řízení
 • Pomoc při vyhledávání typu středních škol a studijních oborů
 • Je možné i zapůjčení informačních brožur, knih, DVD
 

Aktuálně k novému způsobu přijímacího řízení na SŠ

 Odpovědi na často kladené otázky k novému způsobu přijímacího řízení (zdroj MŠMT).
 

Přijímací řízení na SŠ

Průběžné informace o přijímacím řízení pro vycházející žáky. Přehled požadavků středních škol a učilišť.
I. informace o výsledcích přijímacího řízení v loňském roce
II. organizace rozmisťovacího řízení, brožury, atlasy škol, informace zveřejňovány na nástěnce - volba povolání, dny otevřených dveří
III. informace k přihláškám: každý žák může pro první kolo podat dvě přihlášky na střední školy (§ 60 školského zákona), a to přímo ředitelům středních škol
IV. systém přijímacího řízení - podle nového zákona č. 243/2008 Sb. ze dne 5. června 2008, § 60, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a jiném vzdělávání - kterým se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách
V. jak postupovat, pokud nebude dítě úspěšné v 1. kole, případně v dalších kolech
VI. informace pro rodiče - pomoc při rozhodování/profesionální orientace dítěte, zdravotní stav, osobnostní předpoklady, možnosti uplatnění, schopnosti dětí - informace o přijímacích zkouškách minulých letech
 

Pokyny k vyplňování přihlášek na střední školy, střední odborná učiliště, učiliště:

 • Přihláška se vyplňuje výhradně hůlkovým písmem (na PC)
 • Nové tiskopisy přihlášek (viz www.msmt.cz)
 • Uchazeč i zákonný zástupce vyplní a zkontrolují stranu A, mohou podat 2 přihlášky. Za správnost údajů na přihlášce vždy odpovídá zákonný zástupce.
 • Kromě jména a adresy uchazeče je potřeba vyplnit i jméno, příjmení a adresu zákonného zástupce
 • Nově se na přihlášku vyplňují dvě školy (názvy a adresy škol, číselné kódy a názvy oborů, termín přijímací zkoušky - je stanovena ředitelem školy)
 • Přihlášku musí podepsat zákonný zástupce i nezletilý uchazeč
 • Na přední straně nesmí chybět potvrzení lékaře, pokud to ředitel střední školy vyžaduje (PLP - ano)
 • Vysvědčení a hodnocení žáka na straně B kontroluje ZŠ
 • Na zadní straně podepisuje přihlášky ředitel základní školy
 • Vyplněné přihlášky, potvrzené ředitelem ZŠ, podává (odesílá) uchazeč (zákonný zástupce) přímo ředitelům střednich škol do 1. března, v případě přihlášky do oborů s talentovou zkouškou do 30. listopadu
 

Přehled termínů přijímacího řízení

 • Talentové zkoušky do oboru vzdělání s TZ a talentové zkoušky v konzervatoři se konají v lednu, v termínu stanoveném ředitelem školy
 • Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí vydá ředitel školy po vyhodnocení talentové zkoušky
 • Termíny přijímacích zkoušek musí ředitelé středních škol zveřejnit spolu s kritérii přijímacího řízení a předpokládaném počtu přijímaných žáků do 31. ledna
 • Odevzdání vyplněných přihlášek řediteli střední školy do 1. března
 • Přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího řízení se pro obory vzdělávání s maturitní zkouškou konají v pracovních dnech v období od 12.4. do 28.4.
  • MŠMT stanovilo termíny konání jednotné zkoušky v prvním kole přijímacího řízení do oborů středního vzdělávání s maturitní zkouškou pro školní rok 2017/18 na tyto dny:

1. termín - 12. dubna 2018 - čtyřleté obory

13. dubna 2018 - obory osmiletých gymnázií

2. termín - 16. dubna 2018 - čtyřleté obory

17. dubna 2018 - obory osmiletých gymnázi

 • Jednotná zkouška se koná formou písemného testu z oboru Český jazyk a literatura a z oboru Matematika a její aplikace.
 • Ředitel školy v případě oborů vzdělávání s maturitní zkouškou zveřejní seznam přijatých uchazečů. Nepřijatým uchazečům (zákonným zástupcům) ředitel doručí rozhodnutí o nepřijetí.
 • Odvolání proti rozhodnutí ředitele ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí
 • Ředitel může vyhlásit další kola př.řízení, počet volných míst oznámí neprodleně krajskému úřadu. Přehled středních škol s údaji o počtu volných míst v jednotlivých oborech je povinen zveřejnit krajský úřad
 • Zápisové lístky  - pokud byl uchazeč přijat na SŠ, musí podat na příslušnou SŠ zápisový lístek do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí.
 

Adresy webových stránek některých středních škol v Litoměřicích a blízkém okolí

Gymnázium Josefa Jungmanna, Litoměřice – http://www.gjj.cz
   Státní všeobecné čtyřleté a osmileté gymnázium
Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice - http://sslitomerice.cz
   Státní škola
Gymnázium , Lovosice – http://www.gymlovo.cz
   Státní všeobecné čtyřleté a osmileté gymnázium
Gymnázium , Roudnice nad Labem – http://www.gym-rce.cz
   Státní všeobecné čtyřleté a osmileté gymnázium
SOŠ technická a zahradnická, Lovosice - http://www.soslovo.cz
   Státní střední průmyslová škola zajišťuje výuku čtyřletých maturitních oborů a tříletých učebních oborů
Střední odborná škola a SOU, Roudnice n.L. - http://www.sosasource.cz
   Státní střední odborná škola zajišťuje výuku čtyřletých maturitních oborů silniční doprava, sociální péče a učebních oborů
VOŠ a Střední odborná škola, Roudnice n. L. - http://www.vosasos.cz/
   Státní střední odborná škola zajišťuje výuku čtyřletých maturitních oborů ekonomické lyceum, silniční doprava, agropodnikání
 

Stránky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

 

Šetření v PPP

Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje, Pracoviště Litoměřice, Palachova18, 412 01
tel.: 416 733 031
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 

Šetření v SPC

Speciálně pedagogické centrum při ZŠ speciální, ZŠ praktické a Praktické škole, Dalimilova 2, 412 01
tel.: 416 734 011
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 

Výchovné problémy

ADHD, ADD (LEHKÉ MOZKOVÉ DYSKUNKCE)

DEFINICE POJMU LEHKÁ MOZKOVÁ DYSFUNKCE (LMD): označení pro celou řadu projevů dítěte na bási strukturálních změn CNS, jež se odchylují od běžné normy, a jeví se jako nezvyklé, nápadné a zvláštní (nápadně nerovnoměrný vývoj intelektových schopností, nápadnosti a poruchy v dynamice psychických procesů, hyperaktivita až hypoaktivita, nesoustředěnost, malá vytrvalost, impulsivita, překotnost, výkyvy nálad a duševní výkonnosti, tělesná neobratnost, poruchy vnímání aj.); dříve užívaným synonymem je též výraz "lehká dětská encefalopatie" (LDE)

Výše uvedené označení se však pro rodiče takto postižených dětí stává stále méně společensky únosné, neboť evokuje mylnou představu jakéhosi poškození mozkových buněk (ve skutečnosti problém spočívá v narušeném přenosu vzruchů - informací).

Proto se v současnosti pro tyto potíže užívá několika dalších názvů, vycházejících spíše z projevů poruchy než z jejich příčin: SPUCH - specifické poruchy učení a chování, ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) - hyperaktivita spojená s poruchou pozornosti aj. Dětský neurolog Gordon Serfontein pak ve své knize důsledně užívá termínu ADD (Attention Deficit Disorders) - poruchy pozornosti.

HLAVNÍ ZÁSADY PRO RODIČE S DĚTMI TRPÍCÍMI ADHD (ADD)

1. Dítě netrestat, obrnit se trpělivostí, klidem a optimismem - s věkem těchto obtíží většinou ubývá.

2. Nešetřit povzbuzením, pochvalou a oceněním - zařídit věci tak, aby je dítě mohlo udělat dobře a my je za to mohli pochválit. Motivovat je a využít jeho zájmu: často je schopné dělat soustředěně pouze věci, které ho zajímají.

3. Nedopustit, aby se dítě naučilo něčemu nesprávně - obtížně se potom přeučuje.

4. Co nejvíce s dítětem spolupracujeme a pomáháme mu - předejít nevhodnému chování a chybám v práci i učení, vyloučit rušivé vlivy. To neznamená, že "zametáme cestičky" - dítě potřebuje určitou zátěž, aby se pozitivně vyvíjelo. Mnozí rodiče (někdy i učitelé), ve snaze usnadnit dítěti různé věci, mu poskytují medvědí službu.

5. Jakákoli činnost má být spíše nárazová, krátkodobá a má se střídat s odpočinkem a uvolněním.

6. Je třeba dbát na to, aby mělo dítě hodně pohybu (např. aktivní sport), odreagování a vhodných her.

7. Je vhodné zabránit vzniku pocitů méněcennosti a chránit dítě před trapnými a opakovanými zážitky neúspěchu v soutěžích a podobně. Vyzvedáváme jeho různé jiné přednosti.

8. V rodině je třeba vytvořit pohodu, klid, harmonii, ovzduší spolupráce. Je nutno spolupracovat také se školou a výchovnými institucemi (školní družina, skaut, kroužky, pedagogicko - psychologická poradna apod.).

 

Výukové problémy

DYSFUNKCE - porucha funkční činnosti (např.d. mozková)- dysfunkční - nefunkční, neodpovídající (např. chování neodpovídající přiměřeně cíli, situaci ...)

DYSGLOSIE - souhrnný název pro poruchy výslovnosti

DYSGRAFIE - specifická vývojová porucha učení projevující se obtížemi klienta v oblasti psaní

DYSGRAMATISMUS - vývojová vada projevující se neúplně a nepřesně vyvinutou schopností užívat v mateřské řeči obvyklých gramatických tvarů, a to v řeči mluvené i psaní (často ve spojení s dysfrázií)

DYSKALKULIE - specifická vývojová porucha matematických schopností, s obtížemi v oblasti řešení numerických operací

DYSLÁLIE - patlavost, vývojová porucha výslovnosti hlásek a hláskových skupin, vadná výslovnost jedné nebo více hlásek mateřského jazyka (na rozdíl od dysartrie, při níž jde o celkovou poruchu výslovnosti)

DYSLEXIE - specifická vývojová porucha čtení, podmíněná nedostatkem některých primárních schopností, jež skládají komplexní schopnost pro učení čtení za dané výukové metody - porucha projevující se neschopností naučit se číst, přesto že se dítěti dostává běžného výukového vedení, má přiměřenou inteligenci a sociokulturní příležitost

DYSORTOGRAFIE - specifická vývojová porucha učení projevující se obtížemi klienta v oblasti užívání pravopisných pravidel mateřského jazyka

 

Školní zralost

CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍ ZRALOSTI

Používaným pojmem "školní zralost" se zdůrazňuje aspekt biologický, vnitřní, vycházející z dispoziční složky organismu či procesu zrání. Pojmem "školní připravenost" upozorňujeme na charakteristiky mající především vztah k vnějším, společenským činitelům, procesu učení. Při stanovování požadavků spojených s nástupem do školy mají některé z nich více charakter "zralosti" (např. koncentrace pozornosti), jiné "připravenosti" (např. rozvoj slovní zásoby), v řadě z nich však dochází k interakci obou faktorů (např. rozvoj poznávacích procesů).Pojem školní zralosti bez rozlišení, který z činitelů se na dosažené vývojové úrovni podílí, zahrnuje celou řadu vzájemně se ovlivňujících oblastí.

1. Fyzická zralost

Zde má vliv jednak celková tělesná vyspělost dítěte, jeho zdravotní stav. Před dovršením předškolního věku dochází k rychlému růstu, ke změně proporcionality postavy. Děti menšího vzrůstu či se slabou konstitucí mohou ve škole trpět zvýšenou únavou, ale i pocity nedostačivosti vůči větším a silnějším spolužákům. Zvýšená nemocnost pro dítě znamená velký počet zameškaných hodin a tím i zvýšené nároky na dohánění učiva. Odklad školní docházky umožní rozvoj tělesné vyspělosti, dozrávání imunitního systému a tím i snížení nemocnosti dítěte.

2. Psychická zralost

Tímto pojmem označujeme celou řadu aspektů. V první řadě je to dosažená úroveň v oblasti poznávacích procesů. Dochází k přechodu od globálního k diferencovanému vnímání v oblasti sluchové a zrakové, k rozvoji analyticko-syntetické činnosti. Nutná je určitá kapacita paměti, zejména schopnost záměrného zapamatování. V myšlení by se mělo dítě odpoutat od egocentrismu a prezentismu. Chápání světa by mělo být již více realistické, fantazijní pohled by měl být postupně snižován. Dochází k přechodu od názorného myšlení k myšlení logickému. Důležitá je i dosažená úroveň v rozvoji řeči (bohatá slovní zásoba, eliminace poruch výslovnosti, gramaticky správná řeč).Podkladem pro rozvoj dovednosti psaní je vyspělá grafomotorika. Nezbytný je správný a fixovaný úchop tužky, kresba by měla být bohatá na detaily, propracovaná, vyspělá. Dítě by mělo být schopno napodobit geometrické tvary, správně zobrazovat figurální kresbu. Velmi důležitou otázkou je úroveň pracovní zralosti. Zájem o hru sice ještě přetrvává, ale současně by se mělo dítě zajímat o činnosti podobající se školním úkolům (např. úkoly v dětských časopisech). Mělo by umět záměrně se soustředit po určitou dobu, pracovat v řízené činnosti, mělo by být samostatné a aktivní, stačit v pracovním tempu ostatním dětem.

3. Sociální a emocionální zralost
Dítě nastupující do školy by se mělo umět odloučit na určitou dobu od rodiny. Mělo by být připraveno vzít na sebe roli školáka, diferencovaně reagovat na učitele a spolužáky. Musí být schopno podřídit se frontální formě práce ve skupině, plnit požadavky skupiny a kooperovat ve skupině. Emočně by mělo být dítě stálejší než v předchozí době, kdy bylo charakteristické časté kolísání či střídání nálad, mělo by být schopno potlačit svou afektivitu. Mělo by umět regulovat svá přání, potřeby i chování.Na počátku tohoto období je tedy většina dětí připravena opustit na krátkou chvíli bezpečí rodiny a zahájit navazování vztahů mimo rodinu. Při završení předškolního období by školsky "zralé" dítě mělo být připraveno vzít na sebe roli školáka a vstoupit do světa povinností.

Facebook - školní profil Youtube - školní kanál RSS kanál - novinky

Kontakt

Základní škola Litoměřice
U Stadionu 4
41201 Litoměřice

 

tel. (škola): 416 574 920-1
tel. (ŠD): 416 574 926
fax: 416 574 943
reditel@ustadionu.cz
Datová schránka: my7dk7a

 

IČO: 46773401 příspěvková organizace
zřizovatel: Město Litoměřice


Odkaz na mapu

Žákovské konto - vstup

akce e-penezenka

ePeněženka

Pokud máte problémy s načítáním žákovského konta z ePeněženky – návod ZDE

Partnership

Naše škola spolupracuje s několika zahraničními školami.

partnerská škola Heinrich Nonbibra Schule 
partnerská škola Schule Alpnach 
partnerská škola Barchando

Vítejte ... Welcome ... Willkommen

 • Jsme základní školou nabízející výuku anglického a německého jazyka rodilým mluvčím již od 1.třídy
 • Žáci školy každoročně absolvují výměnné pobyty u našich partnerských škol
 • Žákům 6.tříd nabízíme rozšířenou výuku matematiky a přírodovědných předmětů
 • V mezinárodním průzkumu úrovně vzdělávání TIMSS jsme se mezi školami ČR umístili na 4.místě
 • Zapojujeme se do projektů financovaných z EU (Erasmus+, ...)
 • Vzděláváme i mimořádně nadané žáky ve spolupráci s PPP
 • Žákům s diagnostikovanými poruchami (dyslexie, dysgrafie, vady řeči ...) pomůže dyslekticko-ambulantní poradna a logopedická péče při naší škole
 • Žáci se mohou realizovat v široké nabídce zájmových útvarů

Kde nás najdete - mapa

Copyright © 2018 Základní škola U Stadionu 4 v Litoměřicíh. Všechna práva vyhrazena.