Kalendář akcí

Únor 2018
po út st čt so ne
1
3
4
9
10
11
17
18
19
23
Žáci Rodiče Učitelé Ostatní

Ze školní fotogalerie

projekt_1pomoc_...

FRAUS - partnerská škola

Žákovský parlament

 
Žákovský parlament je poradním orgánem vedení školy, která tak získává informace od žáků o jejich problémech, přáních, připomínkách, ... V žákovském parlamentu jsou zastoupeni žáci 2.-9.tříd školy.
 

Zástupci tříd v žákovském parlamentu

2.A - Hájková, Strmeňová
2.B - Kloubová, Spisar
zp17183.A - Švihelová, Vodseďálek
3.B - Kopička, Váchová
4.A - Cermánková, Jedličková
4.B - Stará, Rosová
4.C - Gregorová, Svobodová
5.A - Lacinová, Čepková
5.B - Nedbalová, Mudrová
5.C - Abrhám, Tlapáková
6.A - Arnold, Pachir
6.B - Matzkeová, Netáhlová
7.A - Hervertová, Pekárková
7.B - Hubáčková, Navara
8.A - Řeháková, Podpěrová
8.B - Hartman, Melen
9.A - Sluka R., Pachirová
9.B - Kodešová, Hávová
 
Zápis z jednání žákovského parlamentu ze dne 5.1.2018
Program:

1) Zahájení
2) Informace k chodu školy
     • Uzavření klasifikace za I. pololetí do:
       - 25. 1. (1. stupeň)
       - 26. 1. (2. stupeň)
     • Zrušení třídní schůzky 11. 1. (s výjimkou 5. A)
     • Volby prezidenta České republiky (12. a 19. 1.) – nebude zkrácená výuka!
     • Burza základních škol 6. 2. v Domě kultury (15-17 hod.)
     • Školní diskusní fórum 8. 2. (3 zástupci z každé třídy 2. stupně)
     • Platbu za lektora (na II. pololetí) nutno uhradit do konce ledna (300 Kč/os.)
3) Návrhy a připomínky žáků
     • Posunout čas otevření šatny pro žáky na 7:40 hod. a po obědě ji nechat otevřenou alespoň do 14:10 hod., aby se žáci stihli v klidu naobědvat.
     • Zvážit možnost přesunu větších kulturních akcí pořádaných družinou z květinové haly do tělocvičny.
     • Zvážit možnost trvalé instalace zrcadel na toaletách.
     • Doporučit kuchařkám v jídelně nošení pokrývek hlavy.
4) Ostatní
     • Žáci byli informováni o plánovaném průběhu realizace projektu venkovní učebny.
    • Žáci byli opakovaně informováni o nutnosti pravidelné kontroly zůstatků na e-peněžence, neboť žáci se záporným zůstatkem se nebudou moci zúčastnit většiny školních akcí (např. výletů, exkurzí, divadelních představení apod.)

Termín příštího jednání: 22. 2. 2018 v 7:30 hodin, učebna chemie

 
Zápis z jednání žákovského parlamentu ze dne 24.11.2017
Program:

1) Zahájení
2) Plánované akce
     • Projektový den 27. 11. 2017 – „Den duševní harmonie“
       - sraz v 7:45 hod. v kmenové třídě
       - 8:00 - rozchod do dílen (I. hodina)
       - 8:55 - přestávka, přesun do další dílny
       - 9:05 - 10:00 - dílny (II. hodina)
       - 10:00 - 10:20 - velká přestávka
       - 10:20 - 12:35 - všichni ve svých kmenových třídách - zdobení stromečku a třídy, příprava vánočního programu, třídní záležitosti
       - 11:10 - 11:20 přestávka
       - zakončení: I. stupeň - 11:40 h.; 6. tř. - 12:20 h., 7. tř. - 12:25 h., 8. tř. - 12:30 h., 9. třídy - 12:35 h.
     • 29. 11. školní kolo zeměpisné olympiády
     • 11. 12. 2017 návštěva maskota Bovýska z programu Ovoce a zelenina do škol v 1.-3. třídách
     • Florbalový turnaj 21. 12. 2017
       - pro 8. a 9. třídy (8:00-13:00 hod. v tělocvičně)
       - nově i pro dívky
       - od 12:00 hod. zápas ve volejbale (žáci x učitelé)
     • 22. 12. ředitelské volno
3) Návrhy a připomínky žáků
     • Žáci 9. B projevili zájem o uspořádání maškarního plesu v tělocvičně školy, případně akce obdobné minulým letům (např. „Den kostýmů“ či „Den barev“).
     • Žáci vznesli dotaz na aktuální stav projektu venkovní učebny.
4) Ostatní
     • Žáci byli upozorněni na nutnost pravidelné kontroly zůstatku na e-peněžence.
     • Nabídka projektu pro žáky 7.-9. tříd - „Příběhy našich sousedů“
     • Žákyně A. Řeháková (8. A), členka litoměřického Zastupitelstva mládeže, podala informace o aktuální činnosti tohoto orgánu.
     • Žák R. Sluka (9. A) oznámil svůj zájem o členství v Zastupitelstvu mládeže Litoměřice.

Termín příštího jednání: 5. 1. 2018 v 7:30 hodin, učebna chemie

 

Zápis z jednání žákovského parlamentu ze dne 13. 10. 2017
Program:

1) Zahájení
2) Informace k chodu školy
     • V pátek 20. 10. zkrácená výuka z důvodu konání voleb do PS PČR
     • Ředitelské volno 25. 10. z důvodu školení učitelů (seminář na téma „Inkluze“)
3) Plánované akce
     • Školní sportovní bazar 19. 10. 2017 od 15 - 17 hod.
     • Sběr víček od PET lahví k projektovému dni (27. 11. 2017) – krabice v květinové hale
     • Florbalový turnaj - 21. 12.
4) Návrhy a připomínky žáků
     • Zvážit možnost instalace zrcadel na toaletách, kde dosud nejsou
5) Ostatní
     • Žáci byli seznámeni s litoměřickým Zastupitelstvem mládeže, jeho aktivitami a možností zapojení se do činnosti zastupitelstva
     • 19. 10. přednáška v Knihovně K. H. Máchy v rámci projektu „S jídlem si nehrajeme“ na téma „Školní svačiny, co v koši nekončí“ (od 17 hodin)

Termín příštího jednání: 24. 11. 2017 v 7:30 hodin, učebna chemie

 

Zápis z jednání žákovského parlamentu ze dne 15. 9. 2017

Program:

1) Zahájení
2) Význam a činnost žákovského parlamentu:
     • Úkoly a pravomoci ŽP
     • Vyslechnout a řešit připomínky, náměty, návrhy a stížnosti žáků
     • Podporovat samostatnost parlamentu (iniciativa žáků, učitel jen jako podpůrný prostředek)
     • Přispívat k dobrému klimatu školy
3) Informace k chodu školy
     • Ovoce do škol (pro všechny žáky školy od 12. 9. 2017)
     • Vybudování stezky „bosou nohou“ v areálu školního hřiště
     • Plánované zahájení stavby venkovní učebny (září - říjen 2017)
     • e-peněženka – zůstatky z loňska převedeny do nového šk. roku
     • SRPDŠ – pro šk. rok 2017/2018 zůstává platba 300 Kč/žáka (100 Kč platí žáci, jež mají na škole staršího sourozence)
     • Příspěvek na lektora - všichni žáci (kromě 6. B matematické) platí 300 Kč/pololetí (platbu SRPDŠ a příspěvku na lektora je třeba provést v hotovosti tř. učiteli do konce září)
     • Kroužky na školní rok 2017/2018:
        - Sportovní hry (Plu) – Út 14:00-15:30 hod. (6.-9. tř.)
        - Hry a písně ve výuce Nj (Dc) – Čt 14:00-14:45 hod. (5.-8. tř.)
        - Aerobik (Pluhařová) – Pá 14:15-15:00 hod. (2.-3. tř., družina)
        - Logická matematika (Še) – čas neupřesněn (5. tř.)
        - Výtvarný kroužek (Še) – Út 13:45-15:15 hod. (4.-9. tř.)
        - Rarali (Pil) – Út 13:45-15:15 hod. (5.-9. tř.)
        - taneční kroužek Funky Dangers (Pá 13:30-14:15 hod. pro 1.-4. třídy; 14:15-15:00 h. pro 5.-9. tř.)
     • Schránka důvěry (elektronická na webu i fyzická v budově školy)
4) Plánované akce v novém školním roce
     • Projektové dny (Den duševní harmonie – 27. 11. 2017; Den hudby + Naše Česko – 15. 3. 2018; Sportovní den – 1. 6. 2018)
     • Techdays 4.-6. 10. 2017 (8. - 9. třídy)
     • Divadelní představení „Nemilovaná“ – 6. 10. 2017 (9. tř.)
     • Lyžařský výcvik pro žáky 7. tř. (26. 2.-2. 3. 2018)
     • Návštěva z Alpnachu (9.-14. 4. 2018)
6) Návrhy a připomínky žáků
     • Bez připomínek
7) Ostatní
     • Žáci byli informováni o rozsahu služeb školního stravování pro šk. rok 2017/2018 – s platností od 1. 10. 2017
     • Ředitelské volno 29. 9. 2017
8) Společné focení členů žákovského parlamentu

Termín příštího jednání: 13. 10. 2017 v 7:30 hodin, učebna chemie

Facebook - školní profil Youtube - školní kanál RSS kanál - novinky

Kontakt

Základní škola Litoměřice
U Stadionu 4
41201 Litoměřice

 

tel. (škola): 416 574 920-1
tel. (ŠD): 416 574 926
fax: 416 574 943
reditel@ustadionu.cz
Datová schránka: my7dk7a

 

IČO: 46773401 příspěvková organizace
zřizovatel: Město Litoměřice


Odkaz na mapu

Žákovské konto - vstup

akce e-penezenka

ePeněženka

Pokud máte problémy s načítáním žákovského konta z ePeněženky – návod ZDE

Partnership

Naše škola spolupracuje s několika zahraničními školami.

partnerská škola Heinrich Nonbibra Schule 
partnerská škola Schule Alpnach 
partnerská škola Barchando

Vítejte ... Welcome ... Willkommen

  • Jsme základní školou nabízející výuku anglického a německého jazyka rodilým mluvčím již od 1.třídy
  • Žáci školy každoročně absolvují výměnné pobyty u našich partnerských škol
  • Žákům 6.tříd nabízíme rozšířenou výuku matematiky a přírodovědných předmětů
  • V mezinárodním průzkumu úrovně vzdělávání TIMSS jsme se mezi školami ČR umístili na 4.místě
  • Zapojujeme se do projektů financovaných z EU (Erasmus+, ...)
  • Vzděláváme i mimořádně nadané žáky ve spolupráci s PPP
  • Žákům s diagnostikovanými poruchami (dyslexie, dysgrafie, vady řeči ...) pomůže dyslekticko-ambulantní poradna a logopedická péče při naší škole
  • Žáci se mohou realizovat v široké nabídce zájmových útvarů

Kde nás najdete - mapa

Copyright © 2018 Základní škola U Stadionu 4 v Litoměřicíh. Všechna práva vyhrazena.