Kalendář akcí

Žáci Rodiče Učitelé Ostatní

Ze školní fotogalerie

divadlo9a_57

mesto ltm

MAP Ltm

FRAUS - partnerská škola

Žákovský parlament

 
Žákovský parlament je poradním orgánem vedení školy, která tak získává informace od žáků o jejich problémech, přáních, připomínkách, ... V žákovském parlamentu jsou zastoupeni žáci 2.-9.tříd školy.
 

Zástupci tříd v žákovském parlamentu 

2. A - Dominik Chytil, Kateřina Jandováparlament2023
2. B - Anna Strýčková, Lukáš Víšek
3. A  - Kateřina Holatová, Viktorie Kodetová
3. B - Timothy Roth, Viktorie Veselá
4. A - František Brdlík, Gabriela Gorenc
4. B - Lea Netáhlová, Samuel Ouborný
5. A - Adéla Mišáková, Veronika Svobodová
5. B - Max Podaný, Dominika Novotná
6. A - Sára Svobodová, Berenika Bakešová
6. B - Eliška Uličná, Anička Džbánková
7. A - Jaroslav Hyhlan, Anežka Hope Little
7. B - Violeta Mazancová, Štěpánka Horáková
8. A - Jakub Novotný, Emma Černá
8. B - Adam Vodička, Sára Strmeňová
9. A - Jan Křeček, Patrik Müller
9. B - Martin Sláma, Julie Váchová

 

Zápis z jednání žákovského parlamentu ze dne 21. 5. 2024

Program:

1) Zahájení
2) Plánované akce:
     • Beseda s rybářem Jakubem Vágnerem v květinové hale – út 28. 5. (pro 1. stupeň během 3. a 4. vyuč. hod.; pro 2. stupeň - 5. a 6. vyuč. hod.)
     • Projektový den „Sportovní den“ – pátek 31. 5.
     • Ozdravné pobyty: 2. + 3. třídy Poslův mlýn (3.-7. 6.); 6. B + 8. B Špindlerův mlýn (9. – 11. 6.); 4. A + 4. B Příchovice – Kořenov (10. – 14. 6.)
     • Třídní výlety – v průběhu června
     • Exkurze 9. tříd do Osvětimi – 4.-5. 6.
     • „Den bez karambolů“ – středa 12. 6. (pouze 9. třídy, od 8:30 hod.)
     • Uzavření klasifikace – do pátku 21. 6.
     • Zkrácená výuka v posledním červnovém týdnu (v po 24. 6. naposledy dle rozvrhu, od út 25. 6. do čt 27. 6. bude výuka na 1. stupni do 11:40 hod., na 2. stupni do 12:35 hod.) - vracení učebnic, třídnické práce, sběr papíru, kontrola skříněk (poplatky za poškozené učebnice budou odečteny z konta E-peněženky)
     • Klasifikační porada – po 24. 6. (od 14 hod.)
     • Divadelní představení 9. tříd – út 25. 6. „S čerty nejsou žerty“ (9. A), st 26. 6. „Princezna a půl království“ (9.B)
     • Zrcadlový den – st 26. 6.
     • Sběr papíru – čt 27. 6.
     • Vysvědčení – pá 28. 6.
3) Návrhy a připomínky žáků
     • Zástupci 5. tříd navrhli uskutečnění tematického dne s názvem „Filmový den“ (realizace buď ke konci června, případně v průběhu příštího školního roku).
4) Ostatní
     • Žáci byli informováni o plánovaných stavebních úpravách v průběhu letních prázdnin.

 

Zápis z jednání žákovského parlamentu ze dne 19. 4. 2024

Program:

1) Zahájení
2) Plánované akce:
     • Projektový den „Den Země“ – po 22. 4.
     • Pedagogická rada – st 24. 4.
     • Třídní schůzka s informacemi o hosp. SRPDŠ – čt 25. 4. (1. stupeň od 16:00 hod., 2. stupeň od 17:00 hod.)
     • SCIO testování žáků 5. tříd z Čj + M + OSP (5. A v pá 26. 4., 5. B v po 29. 4.)
     • Ředitelská volna (po 6. 5. + út 7. 5.) - z organizačně provozních důvodů
     • Fotografování žáků – po 13. 5. (třídy, žákovský parlament a pedagogický sbor)
     • Den hokeje – út 14. 5. (u příležitosti světového hokejového šampionátu mohou žáci přijít do školy v hokejových dresech, výstroji, s vlajkami apod.)
     • Výukový program z cyklu „Planeta Země 3000“ na téma „Kambodža – putování k tajemné hoře“ - st 15. 5. (zúčastní se 4.-9. třídy, délka projekce 70 min. + diskuse, 1.-3. vyuč. hod., cena 90 Kč/os.)
     • Den šílených účesů – út 21. 5.
     • Koncert pro I. stupeň v kině Máj – čt 23. 5. (od 9:30 hod. pro 1.AB + 3. AB + 4. B, od 10:30 hod. pro 2. AB + 5. AB + 4. A)
     • Beseda s rybářem Jakubem Vágnerem v květinové hale – út 28. 5. (pro 1. stupeň – 3. a 4. vyuč. hod.; pro 2. stupeň - 5. a 6. vyuč. hod.)
3) Návrhy a připomínky žáků
     • Bez připomínek
4) Ostatní
     • Žákům byla připomenuta existence a význam schránky důvěry.

Termín příštího jednání: 21. 5. 2024 v 7:30 hodin, učebna chemie

 

Zápis z jednání žákovského parlamentu ze dne 19. 3. 2024

Program:

1) Zahájení
2) Zhodnocení uplynulých akcí
     • Ověřovací anketa ke školnímu diskusnímu fóru (výsledky hlasování vyvěšeny na nástěnce před vstupem do sborovny)
3) Plánované akce
     • Okresní finále v basketbalu 8.-9. tříd – st 20. 3.
     • Velikonoční prázdniny – čt 28. 3. – po 1. 4.
     • Den otevřených dveří – st 3. 4. (nutno vybrat dvojice z 8. tříd, které budou provázet návštěvy po škole)
     • Přijímací zkoušky na SŠ – pá 12. 4. + po 15. 4.
     • Návštěva žáků z Alpnachu (po 8. 4. - pá 12. 4.) – program viz příloha
     • Okresní finále dívek a chlapců v aerobiku – st 17. 4. (zájemce z jednotlivých tříd nutno nahlásit do 10. 4. pí uč. Balcarové)
     • Projektový den „Den země“ – po 22. 4. (každá třída bude mít vlastní aktivitu, která bude upřesněna třídním učitelem)
     • Fotografování tříd – po 13. 5. (40 Kč/foto)
     • Den hokeje – út 14. 5.
     • Den šílených účesů – út 21. 5.
4) Návrhy a připomínky žáků
     • Žákyně V. Mazancová (7. B) navrhla realizaci „Dne stereotypů“ (podrobnosti budou upřesněny do příští schůze, předpokládaný termín – konec dubna).
5) Ostatní
     • Žáci byli informování o zřízení školní počítačové sítě (pro potřeby výuky) a o plánované rekonstrukci učebny fyziky a sborovny v průběhu letních prázdnin.

Termín příštího jednání: 19. 4. 2024 v 7:30 hodin, učebna chemie

 

Zápis z jednání žákovského parlamentu ze dne 20. 2. 2024

Program:

1) Zahájení
2) Zhodnocení uplynulých akcí
     • 7. ročník tříkrálové sbírky pro opuštěné a týrané psy a kočky
3) Plánované akce
     • Den rodičů a prarodičů – út 20. 2.
     • Školní diskusní fórum – 23. 2. – v učebně pí uč. Štěrbové, 2.-3. vyučovací hod., z každé třídy od 4. do 9. roč. nutno zvolit dva zástupce + jednoho náhradníka
     • Hudební workshop "Drum Circle" – pá 8. 3. (cena 50,-Kč/os., třídy se zúčastní s TU následovně: 1. hodina - 1.AB, 2.AB, 3.A; 2. hodina - 3.B, 4.AB, 5.AB; 3. hodina - 6.AB, 7.AB; 4. hodina - 8.AB, 9.AB)
4) Návrhy a připomínky žáků
     • Umístit zrcadlo na dívčích toaletách u šaten II. stupně.
5) Ostatní
     • Žáci byli informováni o vzniku Skupiny litoměřických nadšenců SKULINA (nová podoba Zastupitelstva mládeže Litoměřice) - o členství projevili zájem žáci Martin Sláma (9. B) a Adam Vodička (8. B).

Termín příštího jednání: 19. 3. 2024 v 7:30 hodin, učebna chemie

 

Zápis z jednání žákovského parlamentu ze dne 16. 1. 2024

Program:

1) Zahájení
2) Probíhající a plánované akce
     • 7. ročník tříkrálové sbírky pro opuštěné a týrané psy a kočky – až do února možnost donést do družiny kočičí a psí granule či konzervy, stelivo nebo čistící prostředky – sbírka bude následně rozdělena mezi psí útulek Dog Planet Mělník, záchrannou stanici Falco a Spolek pro opuštěné kočky Litoměřice SOZLIT.
     • Den her – úterý 30. 1. – žáci mohou přinést nebo navrhnout hru, kterou ostatní neznají, a ukázat svým spolužákům, jak se hraje.
     • Vysvědčení za I. pololetí – středa 31. 1.
     • Pololetní prázdniny – pátek 2. 2.
     • Jarní prázdniny (12. 2. – 18. 2.)
     • Den rodičů a prarodičů (20. 2.) – žáci mohou přijít do školy v šatech svých rodičů či prarodičů.
     • Školní diskusní fórum – 23. 2. (pí uč. Wogurková)
3) Návrhy a připomínky žáků
Členové žákovského parlamentu posoudili jednotlivé podněty z předchozího jednání a seřadili je podle preferencí:
     • Více výletů a školních akcí (35 b.)
     • Zablokovat mezeru na dívčích toaletách na II. stupni (28 b.)
     • Častější výuka ve venkovní učebně (27 b.)
     • Více besed se slavnými lidmi (26 b.)
     • Kvalitnější wi-fi připojení (25 b.)
     • Nový povrch atletické dráhy (24 b.)
     • Vytvoření houpačky na školním hřišti (21 b.)
     • Dřívější vstup do školy v zimních měsících (20 b.)
     • Opravit poškozené schody na II. stupni (19 b.)

Termín příštího jednání: 20. 2. 2024 v 7:30 hodin, učebna chemie

 

Zápis z jednání žákovského parlamentu ze dne 12. 12. 2023

Program:

1) Zahájení
2) Zhodnocení uplynulých akcí
     • Projektový den „Den harmonie“
     • Sbírka finančních prostředků pro školu Barchando v Keni
3) Plánované akce
     • Naučně-vzdělávací cestopisný program v kině Máj z cyklu "Svět kolem nás" (Tanzánie) – út 12. 12.
     • Školní vánoční jarmark - čt 14. 12. (15-17 hod. v květinové hale) - výtěžek z akce bude věnován dvěma vážně nemocným litoměřickým dětem
     • Exkurze 9. tříd do laboratoří Fakulty strojního inženýrství UJEP v Ústí nad Labem – čt 14. 12.
     • Sportovně-adaptační aktivity na posílení vztahů v kolektivu (7. B, Jump Arena) – pá 15. 12.
4) Organizace výuky před vánočními prázdninami
    • Čt 21. 12.: žáci 8. a 9. tříd florbalový turnaj v hale (do 13:00 hod.), žáci 6. a 7. tříd vánoční besídky ve třídách, poté možnost fandit během florbalového turnaje (zkrácená výuka do 12:35 hod.)
     • Pá 22. 12. ředitelské volno z důvodu úspory energií
     • Vánoční prázdniny – skončí v úterý 2. 1., zahájení výuky ve středu 3. 1. 2023
5) Návrhy a připomínky žáků
     • Den ve vánočním oblečení – st 20. 12.
     • Členové ŽP sepsali své návrhy individuálně na papír (během lednové schůze budou o vybraných návrzích ve skupinách diskutovat a seřadí je podle priority).

Termín příštího jednání: 16. 1. 2024 v 7:30 hodin, učebna chemie

 

Zápis z jednání žákovského parlamentu ze dne 14. 11. 2023

Program:

1) Zahájení
2) Zhodnocení uplynulých akcí
     • Sběr kaštanů a výlet nejlepších sběračů do ZOO Praha
     • Hudební program "Pohádka, muzikál, pohádkový muzikál" a "Bohemian Rhapsody Live!"
     • SCIO testování žáků 9. tříd
     • Návštěva ČŠI (inspekční zpráva ke stažení na webu školy)
3) Plánované akce
     • Projektový den „Den harmonie“ – 30. 11. (výběr aktivit 23. 11.)
     • 27. 11. stávka učitelů
     • 1. 12. sbírka pro Afriku „I pětikoruna pomůže“ – zorganizují žáci 7. tříd
     • 5. 12. oslavy sv. Mikuláše (zajistí žáci 9. B)
     • 14. 12. exkurze 9. tříd do laboratoří UJEP
     • 22. 12. ředitelské volno z důvodu úspory energií
4) Návrhy a připomínky žáků
     • Třídy mohou zvážit zapojení do akce „Dobrý skutek na Vánoce“ – žáci si mohou vybrat někoho, komu by chtěli na Vánoce udělat radost, a toho potěšit.
5) Ostatní
     • Žáci byli informováni o rizicích užívání elektronických cigaret a energetických nápojů.

Termín příštího jednání: 12. 12. 2023 v 7:30 hodin, učebna chemie

 

Zápis z jednání žákovského parlamentu ze dne 10. 10. 2023

Program:

1) Zahájení
2) Probíhající a plánované akce
     • Preventivní programy na II. stupni: út 10. 10. (6. A + 6. B), čt 12. 10. (7. A + 7. B), út 17. 10. (9. A + 9. B), čt 19. 10. (8. A + 8. B)
     • 16. 10. - výstava "Korunovační klenoty na dosah" na Hradě (5. B, 3.-4. vyuč. hod.)
     • Suit-up den (út 17. 10.) – žáci mohou přijít do školy ve společenském oděvu
     • Sběr kaštanů, bukvic a sušeného pečiva pro lesní zvířátka (v průběhu října)
     • Sbírka školních, výtvarných a sportovních potřeb pro žáky v Keni
     • Čt 19. 10. – inscenace „Hamletek“ v divadle Minor Praha (4. třídy)
     • Ředitelské volno – st 25. 10.
     • Podzimní prázdniny (čt 26. a pá 27. 10.)
     • SCIO testování 9. tříd z českého jazyka, matematiky a obecných studijních předpokladů (9. B – pá 3. 11., 9. A – po 6. 11., vždy od 8:00 do 11:40 hod.)
     • Výstava škol aneb vzdělání budoucnosti a Techdays – Zahrada Čech, 3.-4. 11. (8-17 hod.)
     • Třídní schůzka + informace o hospodaření SRPDŠ – čt 9. 11.
3) Návrhy a připomínky žáků
     • Zástupci 9. A navrhli na út 31. 10. celoškolní oslavy Halloweenu – žáci mohou v tento den přijít do školy v halloweenských kostýmech.
4) Ostatní
     • Žáci byli informováni o návštěvě ČŠI ve dnech 10. - 13. 10.
     • Žáci byli informováni o přítomnosti švýcarského učitele v hodinách německé konverzace (stážista Hansruedi von Reding) – do poloviny listopadu.
     • Žáci byli informováni o nutnosti úklidu ve třídách po skončení každé vyučovací hodiny (dbát na povinnosti třídní služby).

Termín příštího jednání: út 7. 11. 2023 v 7:30 hodin, učebna chemie

 

Zápis z jednání žákovského parlamentu ze dne 13. 9. 2023

Program:

1) Zahájení
2) Význam a činnost žákovského parlamentu:
     • Úkoly a pravomoci ŽP
     • Vyslechnout a řešit připomínky, náměty, návrhy a stížnosti žáků
     • Podporovat samostatnost parlamentu (iniciativa žáků, učitel jen jako podpůrný prostředek)
     • Přispívat k dobrému klimatu školy
3) Informace k chodu školy
     • Úpravy školního areálu v průběhu prázdnin: výměna osvětlení v tělocvičně, rekonstrukce šaten 1. stupně (malování, osvětlení, prostory pro jednotlivé třídy), oprava kabinetu TV (malování), výmalba všech žákovských toalet, rekonstrukce pergoly na školním hřišti
     • E-peněženka – zůstatky z loňska převedeny do nového šk. roku
     • SRPDŠ – pro školní rok 2023/2024 zůstává platba 300 Kč/žáka (100 Kč platí žáci, jež mají na naší škole staršího sourozence) – nutno zaplatit hotově tř. učiteli do konce září
     • Příspěvek žáků na lektora byl zrušen
     • Ředitelské volno v pátek 29. 9.
     • Schránka důvěry (elektronická na webu + fyzická v budově školy)
4) Plánované akce na září a říjen 2023
     • 14. 9. adaptační pobyt žáků 6. B ve škole
     • 20. 9. exkurze 9. tříd do Památníku Terezín
     • 26. 9. „Den školníka“ (žáci mohou vzdát hold školníkovi, přijít do školy v oblečení, ve kterém budou vypadat jako školník, případně překvapit pana školníka malým dárečkem).
     • 17. 10. „Suit-up den“ – žáci přijdou do školy ve formálním oblečení (oblek či šaty) a po celý den dodržují pravidla etiky a noblesního vystupování.
5) Návrhy a připomínky žáků
     • Bez připomínek
6) Společné focení členů žákovského parlamentu

Termín příštího jednání: út 10. 10. 2022 v 7:30 hodin, učebna chemie

 

Zápis z jednání žákovského parlamentu ze dne 1. 6. 2023

Program:

1) Zahájení
2) Plánované akce:
     • Projektový den „Sportovní den“ – pátek 2. 6. (1. stupeň orientační běh s plněním úkolů; 2. stupeň sportovní aktivity v okolí Litoměřic)
     • 5.-9. 6. ozdravný pobyt + exkurze 4. tříd (Harrachov a okolí)
     • „Den bez karambolů“ – středa 7. 6. (pouze 9. třídy, 8:00-12:30 hod.)
     • Uzavření klasifikace – do pátku 23. 6.
     • Od pátku 23. 6. do čtvrtka 29. 6. bude zkrácená výuka (1. stupeň do 11:40 hod., 2. stupeň do 12:30 hod.)
     • Klasifikační porada – po 26. 6. (od 13 hod.)
     • Divadelní představení 9. tříd – pá 23. 6. Nejkrásnější hádanka (9. A), út 27. 6. Tři bratři (9.B), st 28. 6. Tajemství staré bambitky (9. C).
     • 29. 6. sběr papíru (chlapci z 8. a 9. tříd budou pomáhat)
     • Odevzdání učebnic, kontrola skříněk – v průběhu posledního týdne (poplatky za poškození učebnic budou odečteny z konta E-peněženky)
     • Vysvědčení – pá 30. 6.
3) Návrhy a připomínky žáků
     • Bez připomínek
4) Ostatní
     • Žáci byli informováni o plánovaných stavebních úpravách v průběhu letních prázdnin.

 

Zápis z jednání žákovského parlamentu ze dne 21. 4. 2023

Program:

1) Zahájení
2) Zhodnocení školního diskusního fóra
Členové žákovského parlamentu byli seznámeni s výsledky ověřovací ankety námětů ze školního diskusního fóra (níže uvedené náměty jsou seřazeny podle preferencí žáků školy, hlasovalo celkem 274 žáků z 3.-9. tříd):
Výsledky ověřovací ankety:
     • Úprava pravidel používání mobilních telefonů (160 hlasů)
     • Možnost nákupu svačin (90 hlasů)
     • Více sportovních akcí (82 hlasů)
     • Přístup do skříněk alespoň o velké přestávce (45 hlasů)
     • Oprava a vymalování tříd a toalet (38 hlasů)
     • Vzájemné návštěvy ve třídách (26 hlasů)
     • Častější doplňování vybavení toalet (26 hlasů)
     • Přednost ve frontě na oběd pro žáky, kteří mají odpolední výuku (22 hlasů)
     • Zatraktivnit výuku informatiky (22 hlasů)
3) Plánované akce:
     • Projektový den „Voda“ – 24.-28. 4.
     • SCIO testování žáků pátých tříd (Čj + M + OSP) v učebně PC1 (Sl)
     • Testování ČŠI z dějepisu a druhého cizího jazyka (9. A – 19. 5., 9. B – 1. 6., 9. C – 29. 5.)
     • Fotografování žáků – v po 15. 5. (třídy, žákovský parlament a pedagogický sbor)
     • Výukový program z cyklu „Planeta Země 3000“ na téma Senegal - st 17. 5. (4.-9. třídy, 1.-3. vyuč. hod., cena 80 Kč/os.)
     • 21. – 27. 5. zájezd do Švýcarska – Dc, Že, Schu
     • Zájezd do Anglie (6. – 11. 9.) – Ště, Plu, Cer
     • Den dětí – pátek 2. 6. (turistické a sportovní akce s tř. učiteli)
     • Akce „Do života bez karambolů“ na Výstavišti ZČ – st 7. 6. (pouze 9. třídy)
4) Návrhy a připomínky žáků
     • Bez připomínek

Termín příštího jednání: 26. 5. 2023 v 7:30 hodin, učebna chemie

 

Zápis z jednání žákovského parlamentu ze dne 10. 3. 2023

Program:

1) Zahájení
2) Zhodnocení uplynulých akcí
     • Školní diskusní fórum 24. 2.
3) Plánované akce
     • Ověřovací anketa ke školnímu diskusnímu fóru (3.-5. třídy vyplní písemně, 6.-9. třídy on-line během března)
     • Preventivní program „Memento“ - pá 10. 3. (8.-9. třídy)
     • Týden barev – 20.-24. 3. (členové ŽP navrhli následující barvy: pondělí – černá, úterý – bílá, středa – červená, čtvrtek – modrá, pátek – oranžová)
     • Upcycling day – po 27. 3. (cílem tohoto dne je vytvořit z něčeho na vyhození užitečný předmět, který lze dále použít)
     • Den učitelů – út 28. 3. (od 14:30 hod. program v květinové hale pro bývalé učitele školy)
     • Beseda s J. Zimovčákem – pá 31. 3. - výtěžek ze vstupného (30 Kč/os.) bude věnován na podporu onkologicky nemocných dětí.
     • Velikonoční prázdniny 6.-10. 4.
     • Přijímací zkoušky na SŠ – 13.-14. 4.
     • Den zlepšení školy – čt 20. 4.
4) Návrhy a připomínky žáků
     • Ve školní jídelně by žáci místo skleniček na čaj uvítali hrníčky.
5) Ostatní
     • Žáci byli informování o nutnosti pravidelné kontroly zůstatků na ePeněžence.
     • Některé třídy dosud nevybraly příspěvek na lektora za II. pol. (350 Kč/os.)

Termín příštího jednání: 21. 4. 2023 v 7:30 hodin, učebna chemie

 

Zápis z jednání žákovského parlamentu ze dne 2. 2. 2023

Program:

1) Zahájení
2) Zhodnocení uplynulých akcí
     • 6. ročník tříkrálové sbírky pro opuštěné a týrané psy a kočky
3) Plánované akce
     • Pololetní prázdniny – pátek 3. 2.
     • Jarní prázdniny (6. 2. – 12. 2.)
     • Den šílených účesů – středa 15. 2.
     • Lyžařský výcvik 7. tříd (13.-18. 2.)
     • Školní diskusní fórum – 24. 2. (informace podala pí uč. Peterková)
4) Návrhy a připomínky žáků
Členové žákovského parlamentu posoudili jednotlivé podněty z předchozích jednání a seřadili je podle preferencí (níže uvedené náměty jsou seřazeny podle bodového hodnocení od nejvíce bodovaného po nejméně bodované):
     • Více třídních výletů parlament
     • Automat na nápoje v květinové hale
     • Zavedení studené vody na toaletách u tělocvičny
     • Dřívější vstup do školy v zimních měsících
     • Týden barev
     • Možnost zakoupit si svačinu ve škole
     • Více besed se zajímavými lidmi
     • Častější výuka ve venkovní učebně

Termín příštího jednání: 10. 3. 2023 v 7:30 hodin, učebna chemie

 

Zápis z jednání žákovského parlamentu ze dne 13. 1. 2023

Program:

1) Zahájení
2) Školní diskusní fórum
     • Informace žákům podala pí uč. Peterková
3) Probíhající akce
     • 6. ročník tříkrálové sbírky pro opuštěné a týrané psy a kočky - do konce ledna možnost přinést do ŠD krmivo nebo čisticí prostředky
4) Plánované akce
     • Den dvojčat – čtvrtek 19. 1.
     • Uzavření klasifikace za I. pololetí - do úterý 24. 1. (do 12 hod.)
     • Klasifikační porada – středa 25. 1.
     • Pololetní vysvědčení (výpis) – úterý 31. 1.
     • Pololetní prázdniny – pátek 3. 2.
     • Jarní prázdniny (6. 2. – 12. 2. 2023)
     • Den šílených účesů – středa 15. 2.
     • Lyžařský výcvik 7. tříd (13.-18. 2.)
5) Návrhy a připomínky žáků
     • Zástupci ŽP se dohodli na odložení posuzování námětů z předchozího jednání na čtvrtek 2. 2.
6) Ostatní
    • Žáci byli informováni o změnách ve školním řádu, zejména o podmínkách vnášení a nakládání s běžnými věcmi, které přímo nesouvisejí s vyučováním (mobilní telefony, cennosti apod.)

Termín příštího jednání: čtvrtek 2. 2. 2023 v 7:30 hodin, učebna chemie

 

Zápis z jednání žákovského parlamentu ze dne 9. 12. 2022

Program:

1) Zahájení
2) Zhodnocení uplynulých akcí
     • Sbírka finančních prostředků pro školu Barchando v Keni
     • Vzdělávací program v kině Máj z cyklu "Svět kolem nás" (Čína - říše za velkou zdí)
3) Plánované akce
     • Školní vánoční jarmark (úterý 13. 12. od 14:30 do 16:30 hod.) - výtěžek z akce bude věnován na provoz prvního dětského hospice v Brně.
     • Den dvojčat – čt 19. 1. 2022 – žáci i učitelé se mohou předem domluvit s jedním ze svých spolužáků/kolegů a zvolit v tento den úplně stejné oblečení, stejný účes či stejné vystupování jako ten druhý.
4) Organizace výuky před vánočními prázdninami
     • Pondělí 19. 12.: výuka dle rozvrhu, pouze 8.-9. třídy absolvují během 6. vyučovací hodiny vánoční besídky ve svých kmenových třídách.
     • Úterý 20. 12.: žáci 8. a 9. tříd florbalový turnaj v hale (do 13:00 hod.), žáci 6. a 7. tříd vánoční besídky ve třídách, poté možnost fandit během florbalového turnaje (zkrácená výuka do 12:35 hod.)
     • Ředitelská volna 21. a 22. 12. z důvodu úspory energií
     • Vánoční prázdniny – skončí v pondělí 2. 1., zahájení výuky v úterý 3. 1. 2023
5) Návrhy a připomínky žáků
     • Žáci sepsali své návrhy individuálně na papír, během lednové schůze budou nejlepší návrhy seřazeny členy ŽP dle priority.

Termín příštího jednání: 13. 1. 2023 v 7:30 hodin, učebna chemie

 

Zápis z jednání žákovského parlamentu ze dne 11. 11. 2022

Program:

1) Zahájení
2) Zhodnocení uplynulých akcí
     • Sběr kaštanů a výlet nejlepších sběračů do ZOO Praha
3) Probíhající a plánované akce
     • SCIO testování žáků 9. tříd (7. a 11. 11.)
     • Elektronické zjišťování zaměřené na fyzickou zdatnost a pohybové dovednosti žáků 3. a 7. tříd
     • 18. 11. ředitelské volno z důvodu úspory energií
     • 1. 12. - sbírka pro Afriku „I pětikoruna pomůže“ – zorganizují žáci 6. A
     • 8. 12. vzdělávací pořad pro žáky 5.-9. tříd v kině Máj (z cyklu „Svět kolem nás“ na téma „Čína“)
     • 21.-22. 12. ředitelské volno z důvodu úspory energií
4) Návrhy a připomínky žáků
     • Třídy mohou zvážit zapojení do akce „Dobrý skutek na Vánoce“ – žáci si mohou vybrat někoho, komu by chtěli na Vánoce udělat radost, a toho potěšit.
5) Ostatní
     • Žáci byli informování o e-shopu, kde je možno do 24. 11. zakoupit oblečení s logem školy.
     • Žáci byli seznámeni s novou vyhláškou o hygienických požadavcích na prostory a provoz školských zařízení, která od 11. 10. upravuje minimální teploty v učebnách a dalších prostorách školy.
     • Žáci byli informováni o zákazu používání mobilních telefonů nejen v době výuky, ale i po jejím skončení v celé budově školy, včetně školní jídelny.
     • Žáci byli informováni o rizicích užívání žvýkacího tabáku a návykové látky kratom.

Termín příštího jednání: 9. 12. 2021 v 7:30 hodin, učebna chemie

 

Zápis z jednání žákovského parlamentu ze dne 7. 10. 2022

Program:

1) Zahájení
2) Probíhající a plánované akce
     • Suit-up den (čt 13. 10.) – žáci mohou přijít do školy ve společenském oděvu
     • Sběr kaštanů – do pondělí 31. 10. (nejlepší sběrači vyjedou v pátek 4. 11. na výlet, pravděpodobně do Národního zemědělského muzea Praha)
     • Celorepubliková sbírka na podporu zrakově postižených – po 10. 10.
     • Podzimní prázdniny (st 26. a čt 27. 10.)
     • Třídní schůzka + informace o hospodaření SRPDŠ – čt 10. 11.
     • SCIO testování 5. a 9. tříd z českého a anglického jazyka, matematiky a obecných studijních předpokladů (9. třídy nutno otestovat do 18. 11., 5. třídy do dubna 2023)
     • Ředitelské volno – pá 18. 11.
3) Návrhy a připomínky žáků
     • Žáci promyslí své návrhy do příští schůze ŽP (11. 11. 2022)
4) Ostatní
     • Zástupcem školy v Zastupitelstvu mládeže Litoměřice zvolen žák J. Křeček (8. A).
     • Žáci byli informováni o aktuálním nastavení teploty ve třídách (20-21 °C), na chodbách a v tělocvičně (17-18 °C) a o doporučeném způsobu větrání tříd.
     • Žáci byli informováni o nutnosti úklidu ve třídách po skončení každé vyučovací hodiny.
     • Žáci byli opakovaně upozorněni na zákaz používání mobilních telefonů během výuky, o přestávkách i v prostoru školní jídelny.

Termín příštího jednání: 11. 11. 2022 v 7:30 hodin, učebna chemie

 

Zápis z jednání žákovského parlamentu ze dne 9. 9. 2022

Program:

1) Zahájení
2) Význam a činnost žákovského parlamentu:
     • Úkoly a pravomoci ŽP
     • Vyslechnout a řešit připomínky, náměty, návrhy a stížnosti žáků
     • Podporovat samostatnost parlamentu (iniciativa žáků, učitel jen jako podpůrný prostředek)
     • Přispívat k dobrému klimatu školy
3) Informace k chodu školy
     • Úpravy školního areálu v průběhu prázdnin: školní hřiště (nový povrch, osvětlení, vybudování workoutového hřiště), tělocvična (úprava palubovky a zázemí), venkovní učebna (osvětlení)
     • E-peněženka – zůstatky z loňska převedeny do nového šk. roku
     • SRPDŠ – pro šk. rok 2022/2023 zůstává platba 300 Kč/žáka (100 Kč platí žáci, jež mají na naší škole staršího sourozence) – nutno zaplatit hotově tř. učiteli do konce září
     • Příspěvek na lektora – s výjimkou matematické třídy platí všichni žáci 350 Kč/pololetí (platbu je třeba provést v hotovosti tř. učiteli do konce září)
     • Schránka důvěry (elektronická na webu + fyzická v budově školy)
4) Plánované akce na září a říjen 2022
     • 17. 9. zahajovací ceremoniál MS ve veslování Račice (účast dobrovolná)
     • 19. 9. účast žáků 6. tříd, 7. B a 8. A na MS ve veslování v Račicích
     • 20. 9. účast žáků 7. A, 8. B a 9. tříd na MS ve veslování Račicích
     • 21. 9. exkurze 9. tříd do Památníku Terezín
     • 27. 9. divadelní představení Zá-to-pek! (divadlo Minor Praha) – 2. B, 4. A, 4. B
5) Návrhy a připomínky žáků
     • 13. 10. „Suit-up den“ – žáci přijdou do školy ve formálním oblečení (oblek či šaty) a po celý den dodržují pravidla etiky a noblesního vystupování.
6) Společné focení členů žákovského parlamentu

Termín příštího jednání: 7. 10. 2022 v 7:30 hodin, učebna chemie

 

Zápis z jednání žákovského parlamentu ze dne 2. 6. 2022

Program:

1) Zahájení
2) Plánované akce:
     • Projektový den „Sportovní den“ – pátek 3. 6., akce v areálu školy se zúčastní žáci 6.-9. tříd, 1. stupeň má vlastní program (sportovní disciplíny na Střeleckém ostrově).
     • Ředitel školy rozešle všem žákům 2. stupně do školního e-mailu odkaz na anketu k mladému fóru – lze hlasovat do 17. 6.
     • Uzavření klasifikace - pondělí 20. 6. (do 14:00 hod.)
     • Klasifikační porada – út 21. 6. (od 14 hod.)
     • Divadelní představení 9. tříd – čt 23. 6. Zlatovláska (9. A), pá 24. 6. Popelka (9.B),
út 28. 6. Princové jsou na draka (9. C).
     • Odevzdání učebnic – do pondělí 27. 6. (poplatky za poškození učebnic budou odečteny z konta E-peněženky).
     • Vysvědčení – st 29. 6.
     • Ředitelské volno – čt 30. 6.
3) Návrhy a připomínky žáků
     • „Den naruby“ – st 22. 6. (dívky mohou přijít do školy v chlapeckém oblečení a naopak chlapci v dívčím).
4) Ostatní
     • Žáci byli informováni o plánovaných opravách v průběhu letních prázdnin (výměna topení v tělocvičně, oprava palubovky, rekonstrukce atletického oválu, vybudování nového povrchu, osvětlení a oplocení venkovního hřiště, vznik workout hřiště atd.)

 

Zápis z jednání žákovského parlamentu ze dne 5. 5. 2022

Program:

1) Zahájení
2) Zhodnocení školního diskusního fóra
   Členové žákovského parlamentu byli seznámeni s výsledky ověřovací ankety námětů ze školního diskusního fóra (níže uvedené náměty jsou seřazeny podle preferencí žáků školy, hlasovalo celkem 322 žáků z 16 tříd):
   Výsledky ověřovací ankety:
     • Více výletů a exkurzí (171 hlasů)
     • Tematické dny – pořádat častěji, např. Teplákový den apod. (83 hlasů)
     • Opravit přepážky na dívčích toaletách 2. stupně, zajištění většího soukromí (81 hlasů)
     • Více výuky venku (79 hlasů)
     • Přístup do budovy školy v dřívějším čase, zejména v zimě (51 hlasů)
     • Opravit zámky na toaletách 1. stupně (45 hlasů)
     • Tělocvična – tekoucí studená voda v chlapeckých sprchách (38 hlasů)
     • Vybudovat kamerový systém na školním hřišti (24 hlasů)
     • Umožnění častějšího zahradničení žákům 1. stupně (23 hlasů)
3) Plánované akce:
     • „Ukliďme Litoměřice“ – pá 6. 5. (zúčastní se 8 tříd na 2. stupni)
     • „Den bláznivých ponožek“ – st 11. 5.
     • Fotografování tříd – čt 12. 5. (cena 40 Kč/os. bude odečtena z konta E-peněženky, nutno zkontrolovat zůstatky!)
     • Mladé fórum – čt 12. 5.
     • Návštěva kina Máj – st 18. 5., projekt Planeta Země 3000 - Madagaskar (5.-9. třídy, 8:00-9:30 hod., cena 80 Kč/os. bude odečtena z konta E-peněženky)
     • Sportovní den 3. 6.
4) Návrhy a připomínky žáků
     • „Den bez školních tašek“ – navržen pátek 27. 5.
     • „Den naruby“ – červen; dívky by mohly přijít do školy v chlapeckém oblečení a naopak chlapci v dívčím (nutno ještě projednat s vedením školy)
5) Ostatní
     • Žáci byli opakovaně upozorněni na nutnost využívat toalety výhradně na patře, kde jejich třída aktuálně nachází.

Termín příštího jednání: čtvrtek 2. 6. v 7:30 hodin, učebna chemie

 

Zápis z jednání žákovského parlamentu ze dne 9. 3. 2022

Program:

1) Zahájení
2) Zhodnocení uplynulých akcí
     • Tříkrálová sbírka pro opuštěná zvířátka (jako poděkování byla žákům přislíbena beseda s ukázkou dravců).
3) Plánované akce
     • Školní diskusní fórum – čtvrtek 24. 3., učebna pí uč. Štěrbové (2 zástupci z každé třídy od 5.-8. ročníku a tři zástupci z každé 9. třídy), organizuje pí uč. Peterková
     • Retro den – pátek 25. 3. – žáci mohou do školy přijít ve starém oblečení, možno i se starým účesem, vzít si třeba nějaké hračky z mládí svých rodičů apod.
     • Okresní finále v aerobiku – středa 6. 4. v tělocvičně školy
     • Návštěva žáků ze Švýcarska – 25.-29. 4. – týká se žáků 7.-8. tříd (žáci, kteří mají zájem ubytovat žáka z Alpnachu, se mohou příští rok zúčastnit týdenního pobytu ve Švýcarsku).
4) Návrhy a připomínky žáků
     • Uskutečnění finanční sbírky na pomoc ukrajinským uprchlíkům.
5) Ostatní
     • Žáci byli informováni o plánovaném příchodu žáků z Ukrajiny do naší školy (po jarních prázdninách).
     • Vzhledem ke zhoršující se hospodářské situaci a rostoucí inflaci byli žáci vyzváni k omezování plýtvání potravinami.
     • Některé třídy dosud nevybraly příspěvek na lektora za II. pol. (350 Kč/os.), platbu je třeba provést v hotovosti třídnímu učiteli.

Termín příštího jednání: 13. 4. 2022 v 7:30 hodin, učebna chemie

 

Zápis z jednání žákovského parlamentu ze dne 12. 1. 2022

Program:

1) Zahájení
2) Probíhající akce
     • Tříkrálová sbírka pro opuštěné a týrané psy a kočky - do konce ledna možnost přinést do ŠD krmivo nebo čistící prostředky
     • Testování žáků na covid – od 17. 1. každé pondělí
3) Plánované akce
     • Uzavření klasifikace za I. pololetí do út 25. 1. (do 12 hod.)
     • Klasifikační porada - st 26. 1.
     • Pololetní vysvědčení (výpis) – pondělí 31. 1.
     • Pololetní prázdniny – pátek 4. 2.
     • Preventivní programy pro 6.-9. třídy (od února)
     • Školní diskusní fórum – v průběhu února (informace žákům předala pí uč. Peterková)
     • Lyžařský výcvik 7. tříd (19.-25. 2.)
4) Návrhy a připomínky žáků
     • Teplákový den – pá 14. 1. – žáci i učitelé mohou přijít do školy v teplákách
5) Ostatní
     • Změna cen obědů v Centrální školní jídelně Litoměřice
     • Žáci byli upozorněni na nutnost zůstávat o velké přestávce ve své třídě a nenavštěvovat jiné třídy.

Termín příštího jednání: 16. 2. 2022 v 7:30 hodin, učebna chemie

 

Zápis z jednání žákovského parlamentu ze dne 15. 12. 2021

Program:

1) Zahájení
2) Vyjádření ředitele školy k návrhům žákovského parlamentu z minulé schůze
3) Zhodnocení uplynulých akcí
     • Sbírka finančních prostředků pro Klokánek Litoměřice
     • Sbírka finančních prostředků pro školu Barchando v Keni
4) Organizace výuky před vánočními prázdninami
     • V pondělí 20. 12. odpadá odpolední vyučování osmých ročníků
     • V úterý 21. 12. zkrácená výuka: 1. stupeň do 11:40 hod., 2. stupeň do 12:30 hod.
5) Návrhy a připomínky žáků
     • Zástupci 8. a 9. tříd navrhli na úterý 21.12. zahájení výuky pro 2. stupeň od 8:55 hod.
6) Hodnocení pódiových tanečních vystoupení žákyň 2. stupně (přesun členů ŽP do učebny dějepisu):
     1. místo - 8. B (Misheel Gantulga, Lucie Kotasová, Tereza Kovářová, Natálie Štíbrová, Melissa Ebringerová)
     2. místo - 7. B (Ema Teufelová, Ella Petříčková)
     3. místo - 7. B (Adéla Gerstbergerová, Valentýna Jersáková

Termín příštího jednání: 19. 1. 2022 v 7:30 hodin, učebna chemie

 

Zápis z jednání žákovského parlamentu ze dne 10. 11. 2021

Program:

1) Zahájení
2) Zhodnocení uplynulých akcí
     • Sběr kaštanů a výlet nejlepších sběračů do ZOO Ústí nad Labem
     • Den masek 26. 10. 2021
3) Plánované akce
     • 24. 11. pochod se svíčkami k 80. výročí prvního židovského transportu do Terezína (sraz v 16 hodin před nádražím v Bohušovicích nad Ohří)
     • Návštěva kina Máj ve středu 8. 12. (5.-9. třídy) – od 11:30 hod. program „Svět kolem nás - Čína“
4) Návrhy a připomínky žáků
     Členové žákovského parlamentu posoudili jednotlivé podněty z minulého jednání a seřadili je podle preferencí (níže uvedené náměty jsou seřazeny podle bodového hodnocení od nejvíce bodovaného po nejméně bodované):
     • Obnovit zvonění na konci každé vyučovací hodiny
     • Více projektových dnů
     • Automat na nápoje v květinové hale
     • Možnost zakoupit si svačinu ve škole
     • Osvětlení školního hřiště
     • Více sportovních akcí
     • Nový povrch v tělocvičně
     • Nový povrch na školním hřišti
     • Rekonstrukce učebny výtvarné výchovy

Termín příštího jednání: 15. 12. 2021 v 7:30 hodin, učebna chemie

 

Zápis z jednání žákovského parlamentu ze dne 14. 10. 2021

Program:

1) Zahájení
2) Probíhající a plánované akce
     • Sběr kaštanů – do pondělí 1. 11. (nejlepších 50 sběračů vyjede v pátek 5. 11. na výlet do ústecké ZOO)
     • Veletrh středních škol „Škola 2021“ (na výstavišti Zahrada Čech) - 5.-6. 11.
     • Podzimní prázdniny (st 27. a pá 29. 10.)
3) Návrhy a připomínky žáků
     • Členové parlamentu se jednomyslně shodli na návrhu obnovení zvonění na konci každé vyučovací hodiny.
     • Žáci sepsali své náměty individuálně na papír (během příští schůze ŽP budou tyto návrhy a připomínky prodiskutovány a seřazeny podle priority).
     • Členové parlamentu navrhli uspořádat v úterý 26. 10. u příležitosti blížícího se Halloweenu “Den masek” (žáci i učitelé mohou přijít do školy v libovolném kostýmu či masce).
4) Ostatní
     • Informace členů zastupitelstva mládeže o aktuální činnosti tohoto orgánu.
     • Žáci byli informováni o nutnosti nošení roušek ve společných prostorách školy.
     • Žáci byli informováni o nutnosti úklidu ve třídách po skončení každé vyučovací hodiny.
     • Žáci byli opakovaně upozorněni na zákaz používání mobilních telefonů nejen při výuce, ale i o přestávkách.

Termín příštího jednání: 10. 11. 2021 v 7:30 hodin, učebna chemie

 

Zápis z jednání žákovského parlamentu ze dne 15. 9. 2021

Program:

1) Zahájení
2) Význam a činnost žákovského parlamentu:
     • Úkoly a pravomoci ŽP
     • Vyslechnout a řešit připomínky, náměty, návrhy a stížnosti žáků
     • Podporovat samostatnost parlamentu (iniciativa žáků, učitel jen jako podpůrný prostředek)
     • Přispívat k dobrému klimatu školy
3) Informace k chodu školy
     • Žáci byli informováni o ukončení povinnosti školního screeningového testování (nadále je třeba nosit ochranu dýchacích cest ve společných prostorách, ve třídách již tato povinnost neplatí).
     • Žáci byli informováni o nutnosti dodržovat pořádek během přestávek v areálu školního hřiště.
     • E-peněženka – zůstatky z loňska převedeny do nového šk. roku
     • SRPDŠ – pro šk. rok 2021/2022 zůstává platba 300 Kč/žáka (100 Kč platí žáci, jež mají na škole staršího sourozence)
    • Příspěvek na lektora - všichni žáci (kromě matematické třídy) platí 350 Kč/pololetí (platbu SRPDŠ a příspěvku na lektora je třeba provést v hotovosti tř. učiteli do konce září)
     • Schránka důvěry (elektronická na webu i fyzická v budově školy)
4) Plánované akce na září a říjen
     • 16. 9. cyklopeloton – akce „Zdravého města Litoměřice“ (8. B)
     • 17. 9. exkurze do vodní elektrárny (9. C)
     • 22. 9. vzdělávací seminář v Památníku Terezín (9. A + 9. B)
     • 27. 9. projektový den k oslavám 50. výročí školy
     • 1. 10. ředitelské volno (Den otevřených dveří)
     • 2. 10. ples k 50. výročí školy
     • adaptační kurzy 6. tříd (4.-8. 10.)
5) Návrhy a připomínky žáků
     • Žáci by v průběhu školního roku chtěli uskutečnit akce „Týden barev“, „Den v teplákách“ a „Den v kostýmech“.
6) Ostatní
     • Členové ŽP byli informováni o činnosti Zastupitelstva mládeže Litoměřice, o zastupování školy v ZM projevili zájem Tereza Stará (8. A) a Adam Vodička (6. B).
7) Společné focení členů žákovského parlamentu

Termín příštího jednání: 13. 10. 2021 v 7:30 hodin, učebna chemie

 

Facebook - školní profil Youtube - školní kanál RSS kanál - novinky

Kontakt

Základní škola Litoměřice
U Stadionu 4
41201 Litoměřice

 

tel. (škola): 416 574 920-1
tel. (ŠD): 416 574 926
fax: 416 574 943
reditel@ustadionu.cz
Datová schránka: my7dk7a

 

IČO: 46773401 příspěvková organizace
zřizovatel: Město Litoměřice


Odkaz na mapu

Žákovské konto - vstup

akce e-penezenka

ePeněženka

Pokud máte problémy s načítáním žákovského konta z ePeněženky – návod ZDE

Partnership

Naše škola spolupracuje s několika zahraničními školami.

partnerská škola Heinrich Nonbibra Schule 
partnerská škola Schule Alpnach 
partnerská škola Barchando

Vítejte ... Welcome ... Willkommen

  • Jsme základní školou nabízející výuku anglického a německého jazyka rodilým mluvčím již od 1.třídy
  • Žáci školy každoročně absolvují výměnné pobyty u našich partnerských škol
  • Žákům 6.tříd nabízíme rozšířenou výuku matematiky a přírodovědných předmětů
  • V mezinárodním průzkumu úrovně vzdělávání TIMSS jsme se mezi školami ČR umístili na 4.místě
  • Zapojujeme se do projektů financovaných z EU (Erasmus+, ...)
  • Vzděláváme i mimořádně nadané žáky ve spolupráci s PPP
  • Žákům s diagnostikovanými poruchami (dyslexie, dysgrafie, vady řeči ...) pomůže dyslekticko-ambulantní poradna a logopedická péče při naší škole
  • Žáci se mohou realizovat v široké nabídce zájmových útvarů

Kde nás najdete - mapa

Copyright © 2024 Základní škola U Stadionu 4 v Litoměřicíh. Všechna práva vyhrazena.