Kalendář akcí

po út st čt so ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Žáci Rodiče Učitelé Ostatní

Blížící se akce

Žádné nadcházející události k zobrazení!

Ze školní fotogalerie

posl_zvon9ab_88

FRAUS - partnerská škola

Žákovský parlament

 
Žákovský parlament je poradním orgánem vedení školy, která tak získává informace od žáků o jejich problémech, přáních, připomínkách, ... V žákovském parlamentu jsou zastoupeni žáci 2.-9.tříd školy.
 

Zástupci tříd v žákovském parlamentu

2.A - Dudzik
2.B - Mazáčová, Šterclová
3.A - Hájková, Strmeňová
3.B - Šredlová, Bolom
4.A - Müller, Švihelovázp 2018
4.B - Grubba, Pilát
5.A - Cermánková
5.B - Horák, Stará
5.C - Gregorová, Svobodová
6.A - Čepková, Novotná
6.B - Gabčanová, Laczková
6.C - Čmejrková, Tlapáková
7.A - Arnold, Pachir
7.B - Netáhlová, Matzkeová
8.A - Schuster, Hervert
8.B - Navara, Luksch
9.A - Řeháková, Kulíšková
9.B - Veselý, Melen
 
Zápis z jednání žákovského parlamentu ze dne 29. 5. 2019

Program:

1) Zahájení
2) Zhodnocení uplynulých akcí:
     • 19. – 25. 5. návštěva Švýcarska (25. výročí partnerství se školou v Alpnachu)
3) Plánované akce:
     • 31. 5. projektový den - sportovní den (humorné sportovní disciplíny) - zúčastní se žáci 6. - 9. tříd, žáci 9. tříd budou pomáhat učitelům s organizací, 1. stupeň má vlastní program (turistika, ozdravné pobyty, akce na zahradě školy)
     • ocenění nejlepších žáků školy starostou města (v průběhu června)
     • 24. 6. klasifikační porada
     • 25.-26. 6. divadelní představení 9. tříd: Princ a večernice (9. A), Dvanáct měsíčků (9.B)
     • 28. 6. vysvědčení
     • příprava programu oslav 800 let Litoměřic (září 2019)
4) Návrhy a připomínky žáků
     • 3. 6. Den slavných (projekt Hrdá škola) - žáci mohou ráno při vstupu do školy přivítat své učitele bouřlivým potleskem.
     • 6. B má připomínku k tvorbě rozvrhu pro příští školní rok - vyvarovat se zařazení fyziky do poslední vyučovací hodiny.
5) Volba zástupců do litoměřického Zastupitelstva mládeže pro školní rok 2019/2020
     • O zastupování školy projevily zájem Barbora Matzkeová a Sylvie Netáhlová (7. B).

 

Zápis z jednání žákovského parlamentu ze dne 24. 4. 2019

Program:

1) Zahájení
2) Zhodnocení uplynulých akcí:
     • Poděkování žákům za milé vzkazy vyučujícím ke Dni učitelů 28. 3.
3) Plánované akce:
    • 25. 4. program Krása dravců na fotbalovém hřišti - celá škola (10:00 - 11:15 hod.), cena 90 Kč bude odečtena z e-peněženky
     • 23. - 24. 4. zápis do 1. tříd
     • 25. 4. McDonald’s cup 1. stupeň
     • 26. 4. přednáška Čas proměn pro dívky 7. tříd (6. vyuč. hod.)
     • 26. 4. PEER program (5. třídy) - 2.-3. hod. 5. B (Hu); 4.-5. hod. 5. A (Py)
     • 26. 4. dopravní výchova 4. A od 8:00 hod. (Trt)
     • 29. 4. dopravní výchova 4. B od 8:00 hod. (Stu)
     • 30. 4. přebor v basketbalu 6. a 7. tříd od 8:00 hod. (Vrá)
     • 2., 3., 6. a 7. 5. ředitelské volno
     • 13. 5. focení tříd a členů žákovského parlamentu (od 8:30 hod.)
     • 19. – 25. 5. zájezd do Švýcarska (Sl, Že, Ště, Dc, Dy)
     • 31. 5. projektový den - sportovní den (humorné sportovní disciplíny) - zúčastní se žáci 5. - 9. tříd, žáci 9. tříd budou pomáhat učitelům s organizací, 1. stupeň má vlastní program (turistika, akce na zahradě školy)
4) Návrhy a připomínky žáků
     • Bez připomínek

Termín příštího jednání: 29. 5. 2019 v 7:30 hodin, učebna chemie

 
Zápis z jednání žákovského parlamentu ze dne 27. 3. 2019

Program:

1) Zahájení
2) Zhodnocení školního diskusního fóra
Členové žákovského parlamentu byli seznámeni s výsledky ověřovací ankety námětů ze školního diskusního fóra (níže uvedené náměty jsou seřazeny podle preferencí žáků školy, hlasovalo celkem 401 žáků z 18 tříd):
Výsledky ověřovací ankety:
     • Varování před testy z jednotlivých předmětů (153 hlasů)
     • Volný pohyb po chodbách a možný vstup do jiných tříd (139 hlasů)
     • Podsedáky na židle do tříd (103 hlasů)
     • Osvětlení běžecké dráhy na školním hřišti (60 hlasů)
     • Větší vybavenost školní knihovny (45 hlasů)
     • Lavice do vestibulu (24 hlasů)
     • Častější praní rozlišovacích dresů (24 hlasů)
     • Častější výuka ve venkovní učebně (22 hlasů)
     • Novější mapy s dobře čitelným názvem (22 hlasů)
3) Zhodnocení uplynulých akcí:
     • 25. 3. projektový den „800 let Litoměřic“
     • 26. 3. návštěva výukového pořadu v kině Máj „Planeta Země 3000“ (Kolumbie)
3) Plánované akce:
    • 28. 3. Den učitelů – žáci mohou svým oblíbeným učitelům prostřednictvím vzkazů sdělit, že jejich práce má smysl (mohou například vytvořit obálky se jmény učitelů a během dne jim vkládat vzkazy a přáníčka do schránky v květinové hale).
     • 3. 4. klasifikační pedagogická rada
     • 4. 4. rodičovská schůzka
     • 9. 4. den otevřených dveří
     • SCIO testování žáků pátých tříd (Čj + M + OSP) v učebně PC1 (Sl):
          5.A v pondělí 15.4.,
          5. B ve středu 10. 4.,
          5. C v pátek 12. 4.
     • 23. - 24. 5. zápis do 1. tříd
     • 13. 5. focení tříd
     • 19. – 25. 5. zájezd do Švýcarska (Sl, Že, Ště, Dc, Dy)
4) Návrhy a připomínky žáků
     • Bez připomínek

Termín příštího jednání: 24. 4. 2019 v 7:30 hodin, učebna chemie

 

Zápis z jednání žákovského parlamentu ze dne 27. 2. 2019

Program:

1) Zahájení
2) Zhodnocení školního diskusního fóra
Členové žákovského parlamentu byli seznámeni s výsledky školního diskusního fóra ze dne 7. 2. 2019 (níže uvedené náměty jsou seřazeny podle preferencí účastníků fóra):
Náměty pro naši školu:
     • Včasné upozornění na písemné práce (19 hlasů)
     • Podsedáky na židle (10 hlasů)
     • Využívání školní posilovny (7 hlasů)
     • Volný pohyb po chodbě a po třídách během přestávek (7 hlasů)
     • Zřízení školní knihovny (5 hlasů)
     • Osvětlení běžecké dráhy (4 hlasy)
     • Lavice do vestibulu (4 hlasy)
     • Venkovní výuka (2 hlasy)
     • Pořízení novějších map (2 hlasy)
Náměty pro město Litoměřice:
     • Jump park (26 hlasů)
     • Zvýšit bezpečnost ve večerních hodinách (11 hlasů)
     • Wifi dostupná po celém městě (6 hlasů)
     • Otevření knihovny i ve čtvrtek (6 hlasů)
     • Dodržování pravidelných spojů (4 hlasy)
     • Více odpadkových košů včetně tříděného odpadu (3 hlasy)
     • Modernizace hokejbalového stadionu (2 hlasy)
     • Více akcí města pro nalákání turistů (2 hlasy)
3) Plánované akce
     • Ověřovací anketa ke školnímu diskusnímu fóru (2. – 9. třída) – první březnový týden
     • 2. 3. – 8. 3. lyžařský výcvikový kurz 7. tříd (Mariánská u Jáchymova) – Že, Ště, Plu
     • 25. 3. projektový den „800 let Litoměřic“
     • 26. 3. návštěva výukového pořadu v kině Máj „Planeta Země 3000“ (Kolumbie) – vstupné 70 Kč/os. (od 8:15 hod.)
     • 28. 3. den učitelů – žáci mohou svým oblíbeným učitelům prostřednictvím vzkazů sdělit, že jejich práce má smysl (mohou například vytvořit obálky se jmény učitelů a během dne jim vkládat vzkazy a přáníčka do schránky v květinové hale)
     • 4. 4. rodičovská schůzka
4) Návrhy a připomínky žáků
     • Bez připomínek
5) Ostatní
     • Žáci 2. stupně byli informování o odložení zbývajících preventivních programů z důvodu nemoci lektora.

Termín příštího jednání: 27. 3. 2019 v 7:30 hodin, učebna chemie

 

Zápis z jednání žákovského parlamentu ze dne 16. 1. 2019

Program:

1) Zahájení
2) Informace k chodu školy
     • Uzavření klasifikace za I. pololetí do:
        - 24. 1. (1. stupeň)
        - 25. 1. (2. stupeň)
     • Klasifikační porada - pondělí 28. 1. (odpadá odpolední vyučování)
     • Pololetní vysvědčení – čtvrtek 31. 1.
     • Pololetní prázdniny – pátek 1. 2.
     • Školní diskusní fórum 7. 2. (je třeba zvolit 2 zástupce z každé 5.-6. třídy a 3 zástupce z každé 7.-9. třídy; celkem 30 účastníků; z každé třídy musí být minimálně 1 člen žákovského parlamentu; do 31. 1. je třeba nahlásit jména zvolených zástupců pí uč. Peterkové; 3.-4. třídy mohou sepsat své návrhy, které do 6. 2. doručí pí uč. Peterkové)
     • Burza základních škol 7. 2. v gotickém hradu (15-17 hod.)
     • Jarní prázdniny 16.-24. 2.
     • Platba za lektora na II. pololetí (300 Kč/os.)
3) Návrhy a připomínky žáků
     • Teplákový den – 16. 1.
     • Barevný týden – 11.-15. 2. (každý den v týdnu přijdou žáci do školy v jiné barvě oblečení)

 

Zápis z jednání žákovského parlamentu ze dne 19. 12. 2018

Program:

1) Zahájení
2) Informace k chodu školy
     • Ředitelské volno 21. 12. 2018 z organizačně-provozních důvodů
     • Zavedení nových opatření ke zvýšení bezpečnosti školy
     • Zákaz používání mobilních telefonů ve školní jídelně
     • Evakuační plán v případě požárního poplachu
3) Plánované akce
     • Florbalový turnaj 20. 12. 2018
     • Příprava programu k oslavám „800 let Litoměřic“ – od ledna 2019
4) Návrhy a připomínky žáků
     • Žáci 4. A navrhují projektový den „Den chemie“.
     • Ve třídě 9. A je třeba odstranit staré plátno, které nikdo nevyužívá.
     • Zvážit možnost vybudování osvětlení na školním hřišti.
     • Veřejně oznámit jednotné místo pro shromažďování ztrát a nálezů ve škole.

 

Zápis z jednání žákovského parlamentu ze dne 14. 11. 2018

Program:

1) Zahájení
2) Informace k chodu školy
     • Ředitelské volno 21. 12. 2018 z organizačně-provozních důvodů
    • Termíny pro vyzvednutí objednaných knih u pí uč. Staré – pondělí a středa (poslední možnost objednávky 16. 11. 2018)
3) Zhodnocení uplynulých akcí
     • Sběr kaštanů (zúčastnilo se 85 dětí, nasbíráno celkem 4.663 kg)
     • Projektový den „Knižní den“
4) Plánované akce
     • Sbírka suchého pečiva a dalšího krmiva pro Jezdecký klub Marie Terezie Terezín z. s. – do pátku 23. 11. 2018 (Mgr. Olga Stará)
     • Florbalový turnaj 20. 12. 2018
     • Příprava programu k oslavám „800 let Litoměřic“ – vylosováno 17. století
5) Návrhy a připomínky žáků
Členové žákovského parlamentu posoudili jednotlivé podněty z minulého jednání a seřadili je podle preferencí (níže uvedené náměty jsou seřazeny sestupně podle důležitosti):
     • Automat na zdravé svačiny
     • Více výletů a školních akcí
     • Zopakovat projektový den – „Den zvířat“
     • Toaletní papír přemístit z chodeb zpět na toalety
     • Zrcadla na WC
     • Vpouštění žáků do budovy školy už v 7:40 hod.
     • Mýdlo na všech toaletách
     • Nový povrch v tělocvičně

 

Zápis z jednání žákovského parlamentu ze dne 17. 10. 2018

Program:

1) Zahájení
2) Probíhající a plánované akce
     • Sběr kaštanů – do konce října
     • Připomínka 100. výročí vzniku ČSR – žáci, kteří přijdou v pátek 26.10. 2018 do školy v národních barvách, nebudou v tento den ústně zkoušeni z žádného předmětu.
     • Projektový den 1. 11. 2018 - čtenářský den zakončený lampiónovým průvodem (Dušičky)
     • Zapojení škol do oslav 800 let Litoměřic – září 2019 (potřeba nacvičit v tomto školním roce veřejné vystoupení podle vylosovaného století, losování proběhne 24. 10. 2018).
3) Návrhy a připomínky žáků
    • Žáci sepsali své návrhy individuálně na papír (během příštího setkání ŽP budou tyto návrhy a připomínky prodiskutovány a seřazeny podle priority).
4) Ostatní
     • Žáci byli seznámeni s litoměřickým Zastupitelstvem mládeže, jeho aktivitami a možností zapojení se do činnosti zastupitelstva (zástupcem naší školy zůstává Aneta Řeháková z 9. A).
     • Žáci byli informováni o výskytu vší na I. stupni.

 

Zápis z jednání žákovského parlamentu ze dne 12. 9. 2018

Program:

1) Zahájení
2) Význam a činnost žákovského parlamentu:
     • Úkoly a pravomoci ŽP
     • Vyslechnout a řešit připomínky, náměty, návrhy a stížnosti žáků
     • Podporovat samostatnost parlamentu (iniciativa žáků, učitel jen jako podpůrný prostředek)
     • Přispívat k dobrému klimatu školy
3) Informace k chodu školy
     • Pátek 21. 9. 2018 přerušení dodávky elektřiny – zkrácená výuka (do 11:30 hod.) proběhne převážně mimo školní budovu, jídelna mimo provoz!
      • E-peněženka – zůstatky z loňska převedeny do nového šk. roku
     • SRPDŠ – pro šk. rok 2018/2019 zůstává platba 300 Kč/žáka (100 Kč platí žáci, jež mají na škole staršího sourozence)
     • Příspěvek na lektora - všichni žáci (kromě matematické třídy) platí 300 Kč/pololetí (platbu SRPDŠ a příspěvku na lektora je třeba provést v hotovosti tř. učiteli do konce září)
      • Schránka důvěry (elektronická na webu i fyzická v budově školy)
4) Plánované akce na počátku školního roku
     • Den s Armádou ČR – 19. 9. 2018 (1. stupeň program v tělocvičně na téma „únik plynu“ 9:00-12:00 hod.; 2. stupeň akce ve vojenském prostoru u Střeleckého ostrova)
     • Akce Zdravého města Litoměřice: 17. 9. Cyklopeloton (7. A), 18. 9. Bezpečná cesta do školy pro 1. třídy, 8.-9. 10. Zdravé plíce v DK pro 8. třídy
      • Techdays 4.-5.10. 2018 (8.-9. třídy)
5) Plánované projektové dny ve školním roce 2018/2019 (může dojít ke změnám)
      • Čtenářský den zakončený lampiónovým průvodem (Dušičky) – 1. 11. 2018
      • Oslava 800 let Litoměřic – 22. 3. 2019
      • Sportovní den – 31. 5. 2019
6) Návrhy a připomínky žáků
      • Bez připomínek
7) Ostatní
      • Žáci byli informováni o zmírnění potravinové vyhlášky
8) Společné focení členů žákovského parlamentu

 

Facebook - školní profil Youtube - školní kanál RSS kanál - novinky

Kontakt

Základní škola Litoměřice
U Stadionu 4
41201 Litoměřice

 

tel. (škola): 416 574 920-1
tel. (ŠD): 416 574 926
fax: 416 574 943
reditel@ustadionu.cz
Datová schránka: my7dk7a

 

IČO: 46773401 příspěvková organizace
zřizovatel: Město Litoměřice


Odkaz na mapu

Žákovské konto - vstup

akce e-penezenka

ePeněženka

Pokud máte problémy s načítáním žákovského konta z ePeněženky – návod ZDE

Partnership

Naše škola spolupracuje s několika zahraničními školami.

partnerská škola Heinrich Nonbibra Schule 
partnerská škola Schule Alpnach 
partnerská škola Barchando

Vítejte ... Welcome ... Willkommen

  • Jsme základní školou nabízející výuku anglického a německého jazyka rodilým mluvčím již od 1.třídy
  • Žáci školy každoročně absolvují výměnné pobyty u našich partnerských škol
  • Žákům 6.tříd nabízíme rozšířenou výuku matematiky a přírodovědných předmětů
  • V mezinárodním průzkumu úrovně vzdělávání TIMSS jsme se mezi školami ČR umístili na 4.místě
  • Zapojujeme se do projektů financovaných z EU (Erasmus+, ...)
  • Vzděláváme i mimořádně nadané žáky ve spolupráci s PPP
  • Žákům s diagnostikovanými poruchami (dyslexie, dysgrafie, vady řeči ...) pomůže dyslekticko-ambulantní poradna a logopedická péče při naší škole
  • Žáci se mohou realizovat v široké nabídce zájmových útvarů

Kde nás najdete - mapa

Copyright © 2019 Základní škola U Stadionu 4 v Litoměřicíh. Všechna práva vyhrazena.