Kalendář akcí

Žáci Rodiče Učitelé Ostatní

Ze školní fotogalerie

svatba8ab_4

mesto ltm

MAP Ltm

FRAUS - partnerská škola

Výzva MŠMT č. 02_16_022

logolink op vvv

Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0002133
Název projektu: Podpora společného vzdělávání na ZŠ U Stadionu - 2
Číslo jednací projektu: MSMT-27948/2016

Cílem výzvy je podpořit mateřské a základní školy formou projektů zjednodušeného vykazování.
Výzva podpoří na naší škole osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a pomůže školám při společném vzdělávání žáků, a to možností personálního posílení o školního asistenta a speciálního pedagoga. Zařazení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) do hlavního vzdělávacího proudu pomohou extrakurikulární aktivity (klub zábavné logiky a deskových her a doučování žáků základní školy ohrožených školním neúspěchem).

Škola si sestavila svůj projekt prostřednictvím výběru nabízených tzv. šablon aktivit:

 • II/1.1 - Školní asistent (personální podpora ZŠ)
 • II/1.2 - Školní speciální pedagog (personální podpora ZŠ)
 • II/2.1 - Vzdělávání ped.pracovníků ZŠ (DVPP v rozsahu 16 hodin - Cizí jazyky)
 • II/2.8 - Vzdělávání ped.sboru ZŠ zaměřené na inkluzi (vzdělávací akce v rozsahu 8 hodin)
 • II/3.2 - Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ
 • II/3.3 - Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

Schválený rozpočet projektu:  1 273 202 Kč (z toho z ESF = 1 082 221,70 Kč a ze st.rozpočtu = 190 980,30 Kč)

Termín realizace projektu: 1.9.2016 - 31.8.2018

Facebook - školní profil Youtube - školní kanál RSS kanál - novinky

Kontakt

Základní škola Litoměřice
U Stadionu 4
41201 Litoměřice

 

tel. (škola): 416 574 920-1
tel. (ŠD): 416 574 926
fax: 416 574 943
reditel@ustadionu.cz
Datová schránka: my7dk7a

 

IČO: 46773401 příspěvková organizace
zřizovatel: Město Litoměřice


Odkaz na mapu

Žákovské konto - vstup

akce e-penezenka

ePeněženka

Pokud máte problémy s načítáním žákovského konta z ePeněženky – návod ZDE

Partnership

Naše škola spolupracuje s několika zahraničními školami.

partnerská škola Heinrich Nonbibra Schule 
partnerská škola Schule Alpnach 
partnerská škola Barchando

Vítejte ... Welcome ... Willkommen

 • Jsme základní školou nabízející výuku anglického a německého jazyka rodilým mluvčím již od 1.třídy
 • Žáci školy každoročně absolvují výměnné pobyty u našich partnerských škol
 • Žákům 6.tříd nabízíme rozšířenou výuku matematiky a přírodovědných předmětů
 • V mezinárodním průzkumu úrovně vzdělávání TIMSS jsme se mezi školami ČR umístili na 4.místě
 • Zapojujeme se do projektů financovaných z EU (Erasmus+, ...)
 • Vzděláváme i mimořádně nadané žáky ve spolupráci s PPP
 • Žákům s diagnostikovanými poruchami (dyslexie, dysgrafie, vady řeči ...) pomůže dyslekticko-ambulantní poradna a logopedická péče při naší škole
 • Žáci se mohou realizovat v široké nabídce zájmových útvarů

Kde nás najdete - mapa

Copyright © 2024 Základní škola U Stadionu 4 v Litoměřicíh. Všechna práva vyhrazena.